Home Editorii noștri îți recomandă Noutăţi de la Casa de pensii

Noutăţi de la Casa de pensii

by Crina Matei
0 comment

Beneficiarii de pensii de urmaş în vârstă de peste 16 ani trebuie să prezinte la începutul fiecărui nou an de studiu (şcolar / universitar), adeverinţă de şcolarizare, conform prevederilor art. 84 lit. b) din Legea nr. 263/2010 cu modificările și completările ulterioare.

În situația în care nu se face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie 2021.

Având în vedere prevederile legale, ca regulă generalăcopiii urmași în vârstă de peste 16 ani au obligația ca până la data de 25 septembrie 2022 să prezinte adeverință din care să rezulte că în anul școlar 2021 – 2022 urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii.

Totodată, întrucât anul universitar începe la data de 1 octombrie și, în consecință, studenții urmași, în vârstă de până la 26 ani, sunt în imposibilitatea prezentării până la data de 25 septembrie a dovezii privind continuarea studiilor, într-o primă fază, aceștia au obligația ca până la data menționată (25 septembrie 2021) să depună la sediul Casei de Pensii o declarație pe propria răspundere în acest sens.

În cazul nedepunerii până la data de 25 septembrie 2021 a declarației pe propria răspundere în sensul continuării studiilor de către studenții urmași, pensia aferentă lunii octombrie va fi reținută de la plată, potrivit procedurii.

De asemenea, facem precizarea că studenții urmași care vor depune declaraţia pe propria răspundere au obligația ca până la data de 25 octombrie a anului în curs să prezinte adeverința în original sau copie/electronic din care să rezulte că în anul universitar în curs, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii.

În situația neprezentării până la data de 25 octombrie 2021 a adeverinței prin care se face dovada continuării studiilor, într-una din formele menţionate, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie va fi reținută de la plată.

În cazul prezentării adeverinţei prin care se face dovada continuării studiilor, în copie/electronic, aceasta trebuie prezentată și în original până la data de 25 decembrie 2021, în caz contrar pensia de urmaș se suspendă începând cu prima zi a lunii următoare, respectiv cu data de 1 ianuarie 2022.

related posts

Leave a Comment