Home Actualitate Noi activităţi profesionale încadrate în categoria ,,locuri de muncă în condiţii speciale”

Noi activităţi profesionale încadrate în categoria ,,locuri de muncă în condiţii speciale”

by Florentina Lup
0 comment

Prin intrarea în vigoare a OUG nr.108/2020, noi locuri de muncă sunt recunoscute ca locuri de muncă în condiţii speciale, în înțelesul Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Este vorba despre următoarele activităţi din industria de armament:

  • fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice în unităţile de producţie a explozivilor, precum şi fabricarea nitrocelulozelor şi a celuloidului în aceleaşi unităţi de producţie a explozivilor;
  • fabricarea muniţiilor şi a elementelor de muniţii, locurile de muncă în care se execută operaţii cu exploziv de iniţiere, exploziv cu caracteristică de sensibilitate mare, precum şi locurile de muncă în care se execută operaţii cu explozivi aromatici, la care angajaţii vin în contact direct cu aceştia;
  • operaţii de distrugere a muniţiilor încărcate şi a elementelor de muniţii încărcate, a pulberilor, a explozivilor şi a produselor pirotehnice;
  • delaborarea muniţiilor şi a elementelor pirotehnice încărcate cu substanţe explozive sau incendiare.

De asemenea, perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, în care salariații au desfășurat activități în locurile de muncă menţionate şi care, conform legislației anterioare, au fost încadrate în grupa I de muncă, este asimilată stagiului de cotizare realizat în condiții speciale de muncă.

Conform OUG nr.108/2020:

  • se reduce vârsta standard de pensionare cu 13 ani pentru persoanele care au desfășurat cel puțin 25 de ani activități în locurile de muncă mai sus menționate;
  • se utilizează, la determinarea punctajului mediu anual, un stagiu complet de cotizare de 25 ani, pentru stagiul de cotizare realizat în aceste condiții.

De dispozițiile acestui act normativ pot beneficia:

  • persoanele care solicită deschiderea drepturilor de pensie ulterior datei de 07.07.2020, inclusiv, respectiv data intrării în vigoare a actului normativ în discuție şi care au desfășurat activitățile menționate mai sus;
  • persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 07.07.2020, care au desfășurat activitățile enunțate mai sus, valorificate în condiții speciale potrivit declarațiilor nominale depuse de angajatori sau asimilate acestora (valorificate în grupa I de muncă) și care pot solicita recalcularea drepturilor de pensie în baza OUG nr. 108/2020.

Drepturile de pensie recalculate se acordă începând cu luna următoare solicitării. Pentru recunoaşterea acestor perioade ca fiind lucrate în condiții speciale persoana interesată trebuie să depună adeverința eliberată de angajatorul la care a lucrat sau, după caz, de către deținătorul legal al arhivelor acestuia.

Modelul adeverinței poate fi descărcat accesând:
https://www.cnpp.ro/…/precizari-referitoare-la-aplicarea-pr…

related posts

Leave a Comment