Home Actualitate Mai implicat! Mai integrat!

Mai implicat! Mai integrat!

by Florentina Lup
0 comment

238 de copii şi tineri, instituţionalizaţi şi din comunitate, vor beneficia de servicii integrate (educare, consiliere, dezvoltare de abilităţi de viaţă independentă, formare profesională, alte terapii de recuperare), ce au ca scop integrarea socio-profesională a acestora, în cadrul proiectului „MAI IMPLICAT! MAI INTEGRAT, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (2014-2020), derulat la nivelul judeţului Constanţa.

Pentru a accelera dezinstituţionalizarea şi pentru a da posibilitatea copiilor și tinerilor din centrele de plasament să aibă o viață de calitate, este nevoie de sprijin suplimentar în vederea dezvoltării, pe de o parte, a serviciilor alternative la îngrijirea în instituţia clasică (case de tip familial, apartamente, extinderea rețelei de asistență maternală, etc), iar, pe de altă parte, a serviciilor comunitare (centre de zi, centre de zi de recuperare) destinate prevenirii separării copilului de părinţi şi reducerii numărului de copii care intră în instituţii. De aceea, în cadrul proiectului au fost stabilite mai multe obiective:

  • crearea unui sistem de informare coordonată între DGASPC Constanța și UAT-uri din județul Constanța, în vederea implementării procesului de dezinstituționalizare;
  • servicii integrate în cadrul Centrelor de Zi și a Centrelor de Zi de Recuperare pentru 238 de copii și tineri din Casele de Tip Familial și din comunitate;
  • formarea profesională a 110 tineri din Casele de Tip Familial și din comunitate, în vederea integrării socio-profesionale a acestora, dar și a 110 viitori asistenți maternali;
  • suport pentru familiile care sprijină procesul de reintegrare și pentru familiile care se află în risc de separare.

related posts

Leave a Comment