Home Editorii noștri îți recomandă La mulți ani, DGASPC Constanța! Direcția a împlinit 25 de ani de activitate

La mulți ani, DGASPC Constanța! Direcția a împlinit 25 de ani de activitate

by PĂUN IONELIA
0 comment

Astăzi, 19 august, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța împlinește 25 ani de activitate în serviciul Protecției Copilului si Persoanelor cu Handicap și 18 de ani de existență a insțituției în structura actuală. 

În anul 1997 a luat ființă Direcția Generală de Ocrotire a Copilului și Sprijin Familial, instituție subordonată Consiliului Județean Constanța, rezultat al necesității existenței unei instituții de interes județean care să abordeze în mod specializat și unitar problematica protecției copilului aflat în situații de risc;Instituția a fost supusă unei reorganizări, schimbându-și denumirea în Direcția Generală Județenă pentru Protecția Drepturilor Copilului, serviciu specializat în subordinea Consiliului Județean Constanța;În perioada 1997 – 1998, instituția a preluat de la Inspectoratul Scolar Județean Constanța, de la Direcția de Sănătate Publică și de la Direcția de Muncă și Protecție Socială un număr de 10 instituții (3 leagane, 6 case de copii și un centru de minori), în care erau protejaţi 1234 de copii; După această preluare s-a trecut la transformarea caselor și leagănelor preluate în centre de plasament: Leagănul de copii Năvodari – CP Prichindel; Leagănul de copii Cernavodă – CP Luminița; Casa de copii preșcolari nr.1 – CP Orizont; Casa de copii preșcolari nr.2 – CP Antonio; Casa de copii preșcolari nr.3 – CP Voinicelul; Casa de copii școlari fete – CP Cristina; Casa de copii școlari băieți Agigea – CP Delfinul; Casa de copii școlari băieti Negru-Vodă – CP Sf. Andrei; A fost adoptată o nouă legislație în domeniul protecției copilului, centrată pe asigurarea nevoilor și respectarea drepturilor copilului aflat în dificultate, precum și pe promovarea unui model de tip familial;

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanta are drept scop de a asigura la nivel judeţean aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale. De la înființare și până în prezent, în structura Direcţiei au apărut treptat noi servicii şi compartimente, pe măsură ce preocupările acesteia s-au amplificat şi diversificat. În sfera protectiei copilului s-au parcurs etape importante ale reformei: au fost închise centrele de plasament de tip vechi cu capacitate mare, au fost inființate servicii alternative noi (case de tip familial, apartamente familiale, centre de zi sau centre de recuperare pentru copilul cu dizabilități). Și în domeniul protecţiei persoanelor adulte cu dizabilități, reforma a urmărit reorganizarea sau modernizarea centrelor existente, reducerea capacității acestora sub 50 de beneficiari şi înfiinţarea de noi servicii. 

În prezent pentru persoane adulte funcționează centre de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități, locuințe maxim protejate pentru persoane adulte cu dizabilități, centru respiro pentru persoane adulte cu dizabilități, centru de zi, centru de recuperare pentru adulți, cămin pentru persoane vârstnice sau locuință protejată pentru victimele violenței domestice. De atunci încercăm să fim parte din viața copiilor abuzați, neglijați, exploatați de rude, să fim alături de adulții cu dizabilități și de a preveni abandonul în cadrul familiei. În momentul de față Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Constanța are mai multe proiecte în derulare, finanțate prin fonduri europene în vederea integrării beneficiarilor în rândul comunității.

related posts

Leave a Comment