Home Editorii noștri îți recomandă Danube Ports Day 2022, organizată online

Danube Ports Day 2022, organizată online

by PĂUN IONELIA
0 comment

Co-organizat de CN Administrația Porturilor Maritime și PDM și susținut de Danube Ports Network, evenimentul Danube Ports Day 2022, desfășurat pe 4 octombrie, a atins subiecte relevante care au impact asupra industriei IWT. 

Țintele actuale ale UE privind transferul modal și reducerea emisiilor (derivate din inițiative politice precum Pactul ecologic european, O planetă curată pentru toți, O Europă care protejează: Aer curat pentru toți, O Europă potrivită pentru era digitală) contribuie la îmbunătățirea poziţia competitivă a sectorului transportului pe căi navigabile interioare în repartizarea modală a transporturilor. O infrastructură eficientă, nave moderne și prietenoase cu mediul pe căi navigabile interioare, o integrare optimă a transportului pe căi navigabile interioare (IWT) și a porturilor interioare în lanțurile logistice multimodale, personal calificat, precum și utilizarea serviciilor digitale sunt premise de bază pentru o cale navigabilă competitivă și inteligentă. Danube Ports Day (DPD) oferă o platformă transnațională pentru a prezenta, discuta și colecta feedback cu privire la provocările cu care se confruntă sectorul portuar. Evenimentele anuale Danube Ports Day promovează IWT și Porturile Dunării către părțile interesate din logistică pentru a utiliza transportul pe căile navigabile interioare ca parte a lanțurilor lor logistice. Evenimentul a continuat seria evenimentelor de succes organizate în 2020 și în 2021. Danube Ports Day 2022, organizată online, a fost dedicată următoarelor teme principale: i) mărfurile ucrainene exportate din porturile dunărene și noile lanțuri logistice, ii) transportul de mărfuri pe Dunărea de Jos – reflectarea asupra condițiilor de infrastructură, oportunităților și provocărilor, iii) tendințele de digitalizare și logistica intermodală în Regiunea Dunării. La evenimentul virtual au participat peste 60 de participanți reprezentând parteneri de proiect, membri ai Stakeholders Register Group, gestionat în cadrul proiectului Dionysus de către Administrația Portului Constanța (MPAC). Isabelle Ryckbost, reprezentant al Organizației Porturilor Maritime Europene (ESPO) și domnul Alain Baron, reprezentant al Comisiei Europene, DG Move, în calitate de vorbitori cheie, au subliniat necesitatea ca toate părțile interesate implicate în industria de transport maritim să își aducă contribuția la depășirea momentelor critice generate pe de o parte de conflictul din Ucraina, dar și de cele provocate de schimbările climatice. Dunărea poate contribui la asigurarea transportului de mărfuri între Europa de Est și Europa de Vest. De asemenea, a fost subliniată importanța intensificării cooperării cu Moldova și Ucraina.

related posts

Leave a Comment