Home Actualitate Dacă sunteţi asigurat, puteţi obţine informaţii despre serviciile de care aţi beneficiat în sistemul public de sănătate

Dacă sunteţi asigurat, puteţi obţine informaţii despre serviciile de care aţi beneficiat în sistemul public de sănătate

by Florentina Lup
0 comment

Conform unui ordin comun al Ministerului Sănătății şi CNAS, începând cu data de 10 august 2020, persoanele care dețin calitatea de asigurat au dreptul de a fi informate, la cerere, de către casele de asigurări de sănătate, cu privire la serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale decontate din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) de care au beneficiat în anul precedent.

Pentru obținerea acestor informații, persoana asigurată va transmite o cerere tip, care poate fi solicitată la casa de asigurări, sau poate fi descarcată de pe site-ul casei de asigurări de sănătate, în evidența căreia se află asiguratul, din secțiunea ,,Informații pentru asigurați”, subsecțiunea „Cetățeni asigurați”.

Cererea, completată şi semnată de persoana asigurată sau, după caz, de reprezentantul legal al acesteia, se depune la sediul casei de asigurări de sănătate sau se transmite prin e-mail cu semnătură electronic[ calificată şi este însoţită, după caz, de copia actului de împuternicire.

Dacă asiguratul depune cererea la sediul casei de asigurări de sănătate, se verifică identitatea solicitantului. În situaţia în care solicitantul optează pentru transmiterea solicitării prin intermediul poştei electronice, acesta va completa în cerere o parolă din 8 caractere, necesară accesării răspunsului.

În termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii, asiguratul va primi o listă cu serviciile medicale, îngrijirile la domiciliu, medicamentele, materialele sanitare și dispozitivele medicale, tehnologiile și dispozitivele asistive prevăzute în pachetul de bază, precum și serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare specifice, acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate curative decontate din bugetul FNUASS.

Lista va fi întocmită în ordine cronologică, cu precizarea furnizorului care le-a efectuat/eliberat, a datei efectuării/eliberării, precum şi a contravalorii acestora. Informațiile furnizate vor fi extrase din Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate.

related posts

Leave a Comment