Home Actualitate CNAS face precizări cu privire la modul de acordare a serviciilor medicale în perioada stării de urgenţă

CNAS face precizări cu privire la modul de acordare a serviciilor medicale în perioada stării de urgenţă

by Florentina Lup
0 comment

Începând cu data de 1 aprilie, au intrat în vigoare Normele de aplicare ale HG 140/2018, prin care este reglementat modul de acordare a serviciilor medicale pe perioada stării de urgenţă, precum şi Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate. Reglementările vizează asigurarea serviciilor medicale şi eliberarea prescripţiilor la distanţă.

Pe perioada stării de urgenţă, pacienţii cu afecţiuni oncologice vor beneficia de medicamentele specifice (forme farmaceutice orale, subcutane sau intramusculare), care se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis, în baza prescripţiilor medicale eliberate de medicii specialişti sau medicii de familie din judeţul de domiciliu. Medicul curant care a asigurat asistenţa medicală şi tratamentele până în prezent va transmite pacientului o scrisoare medicală, prin mijloace electronice de comunicare şi, după caz, confirmarea formularului specific din PIAS, în baza cărora vor fi prescrise în continuare tratamentele necesare.

În cazul tratamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit închis, pentru pacienţii înscrişi în programele naţionale de sănătate, acestea necesită supraveghere medicală de specialitate şi condiţii speciale de transport. Pentru administrarea acestor tratamente, pacienţii se vor adresa unităţilor sanitare din apropiere care îşi desfăşoară activitatea în această perioadă. În acest sens, casele teritoriale de asigurări de sănătate vor afişa pe prima pagină a site-urilor proprii lista unităţilor medicale, cu specialităţile pentru care pacienţii cu afecţiuni cronice se pot adresa pe perioada stării de urgenţă.

Pentru a simplifica accesul pacienţilor la tratamentele pe baza reţetelor emise online, CNAS face demersurile necesare pentru ca toate farmaciile să efectueze modificări în softurile utilizate, astfel încât să fie posibilă eliberarea medicamentelor prescrise în baza unor date minime de identificare. Astfel, medicul poate dicta pacientului datele de identificare a prescripţiei, în situaţia în care pacientul nu deţine un mijloc de comunicare electronic sau un telefon inteligent. Aceste date minime de identificare sunt: codul de parafă al medicului prescriptor; CUI cabinet medic prescriptor; seria, numărul şi data prescripţiei medicale.

Prescripţia medicală transmisă pacientului prin mijloace electronice poate fi utilizată de asiguraţi o singură dată pentru a ridica din farmacie medicamentele prescrise. Atragem atenţia asiguraţilor că utilizarea repetată a unei reţete în sistem offline, în scopul obţinerii unor cantităţi mai mari din medicamentele prescrise, va fi identificată în sistem, constituie fraudă şi va fi sancţionată conform prevederilor legale în vigoare.


related posts

Leave a Comment