Home Editorii noștri îți recomandă Bani pentru modernizarea portului Ovidiu

Bani pentru modernizarea portului Ovidiu

by Crina Matei
0 comment

Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A. anunță semnarea contractului de finanțare nr.113/26.08.2021 pentru proiectul finanțat din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020: „Modernizare și extindere capacitate de operare în portul Ovidiu”, Cod SMIS 2014 + 136468. Perioada de implementare a proiectului este cuprinsăîntre04.02.2020 și 28.02.2024.

Obiectivul principal al proiectului este creșterea volumului de mărfuri tranzitate pe căile navigabile interioare prin modernizarea,reabilitarea și extinderea capacității de operare în portul Ovidiu, în vederea oferirii de condiții optime pentru transportul naval de mărfuri.

Valoare totală a proiectului este de 70.415.195,82 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 56.693.729,74 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile acordată de Comisia Europeana este de 48.189.670,28 lei.

Proiectul presupune modernizarea și reabilitarea construcțiilor de acostare existente pe malul drept al Canalului Poarta Albă – Midia Năvodari prin realizarea de facilități necesare desfășurării activității specifice,dar și realizarea unui port nou pe malul stâng pentru mărirea capacității de operare a mărfurilor care va oferi facilități pentru acostare și efectuare de operațiuni în port în condiții de siguranțăși securitateși furnizarea de utilități.

Menționăm că proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv Specific 2.4–Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi.

related posts

Leave a Comment