Home Editorii noștri îți recomandă Atenţie la documentele medicale care expiră pe 1 aprilie

Atenţie la documentele medicale care expiră pe 1 aprilie

by Crina Matei
0 comment

Conform unui proiect de act normativ, o serie de documente, a căror valabilitate a fost prelungită în repetate rânduri pe perioada stării de alertă, își vor pierde valabilitatea în data de 31 martie 2022, fiind necesară, astfel, o nouă evaluare a medicului specialist pentru emiterea unor noi documente. Este vorba despre biletele de trimitere pentru specialități clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare; biletele de trimitere pentru specialități paraclinice; recomandările medicale pentru îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijiri paliative la domiciliu. La acestea se adaugă recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive ce se depun/se transmit la casa de asigurări de sănătate, precum şi deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologiilor și dispozitivelor asistive.

Potrivit Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, nu vor fi afectate de această reglementare documentele care se află în perioada de valabilitate.

Perioada de valabilitate a acestor documente este următoarea: biletul de trimitere pentru specialități clinice are o valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii, biletul de trimitere pentru specialități clinice recomandate de medicul de familie, care are evidențiat „management de caz”, are o valabilitate de 90 de zile calendaristice. Atenţie, însă! Recomandarea medicală pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive își pierde valabilitatea dacă nu este depusă la casa de asigurări de sănătate în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii. De asemenea, decizia de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical are un termen de valabilitate de 30 de zile calendaristice de la data emiterii de către casa de asigurări de sănătate, cu excepția câtorva situații. 

related posts

Leave a Comment