Home Editorii noștri îți recomandă Actualizarea amenzilor pentru sancțiunile identificate pe teritoriul Rezervației Biosferei ”Delta Dunării”

Actualizarea amenzilor pentru sancțiunile identificate pe teritoriul Rezervației Biosferei ”Delta Dunării”

by PĂUN IONELIA
0 comment

Administrația Rezervației Biosferei ”Delta Dunării” (ARBDD) informează că în Monitorul Oficial nr. 964 din 4 octombrie 2022 a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 1194/2022 privind actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art. 13 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei ”Delta Dunării”. 

Actul normativ vizează ca sancțiunile prevăzute de Legea nr. 82/1993 să fie în concordanță cu contravențiile prevăzute la art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, fără a depăși limitele prevăzute de aceasta. 

„Mărirea cuantumului amenzilor îi afectează doar pe cei care nu înțeleg să respecte prevederile legale instituite pentru protejarea patrimoniului natural care ne-a fost încredințat spre ocrotire. Vizitatorii și locuitorii Rezervației care respectă natura și cadrul legal stabilit pentru protejarea ei, nu vor fi puși niciodată în situația de a suporta astfel de sancțiuni.” a declarat dl. Gabriel Teodosie Marinov, Guvernator al ARBDD. 

Această Hotărâre de Guvern intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

related posts

Leave a Comment