Home Editorii noștri îți recomandă Măsuri de urgenţă la Casa judeţeană de pensii Constanţa

Măsuri de urgenţă la Casa judeţeană de pensii Constanţa

by Crina Matei
0 comment

Din motive de siguranță medicală, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu COVID-
19, începând cu data de 18.03.2020 pe toată durata decretării stării de urgență se vor
lua următoarele măsuri:

 1. Operațiunea de înregistrare a cererilor de deschidere a drepturilor de pensie
  (dosare noi) se va realiza telefonic sau pe e-mail conform următoarei proceduri:
  Cei care îndeplinesc condițiile de înscriere la unul dintre tipurile de pensie prevăzute de
  lege (limită de vârstă, anticipată, anticipată parțială, invaliditate sau de urmaș)
  apelează unul dintre cele două numere de telefon sau una dintre cele două adrese de e-
  mail alocate acestei proceduri:
 • 0241/484.434 – telefon direct
 • 0241/484.433/tasta 6/tasta 1
 • pensii.constanta@cnpp.ro
 • kristina.deppner@cnpp.ro
  Prin telefon funcționarii Casei Județene de Pensii Constanța vă vor solicita datele
  necesare înregistrării solicitării în aplicația informatică.
  Pe e-mail vă rugăm să transmiteți numele, prenumele, codul numeric personal și
  numărul de telefon precum și tipul pensiei pentru care ați îndeplinit condițiile.
  Beneficiarii sunt rugați să pună la dispoziția funcționarilor datele solicitate, apelul
  telefonic sau transmiterea solicitării pe e-mail reprezentând totodată acordul
  dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul
  înregistrării și soluționării cererilor.
  Ulterior beneficiarii vor fi anunțați telefonic pentru a prezenta documentația în plic
  sigilat care să cuprindă:
 • În original: Carnetul de muncă, adeverințe de sporuri / stagii/condiții de muncă
 • În copie: actele de stare civilă (BI/CI, certificat de nastere, casatorie și / sau
  sentinte de divort unde este cazul, livret militar dacă este cazul, diplomă facultate
  curs de zi și foaie matricola / adeverință facultate dacă este cazul) și carnetul de
  muncă (pe lângă original fiind necesară și o copie a acestuia).

Procedura sus amintita este necesară în vederea evitării expunerii acestui segment de
populație și totodată pentru a-i asigura că nu își pierd drepturile de pensie cuvenite
Pentru celelalte tipuri de servicii ordonatorul superior de credite recomandă să se
apeleze la poștă (letrică sau electronică), iar acolo unde se impune depunerea unor
documente originale, cererea și documentele în cauză vor fi transmise în regim de
scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

2. În situația copiilor urmași care împlinesc vârsta de 16 ani și care nu pot prezenta
adeverință scolară pentru a face dovada continuării studiilor din cauza suspendării
cursurilor școlare,  plata pensiei de urmaș se va face fără a fi necesară prezentarea
acestei dovezi, urmând ca adeverința doveditoare să fie prezentată în termen de
30 de zile, de la data expirării stării de urgență.

Sursa: CJP Constanţa

related posts

Leave a Comment