Home Actualitate Workshop de început în implementarea proiectului ,,Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la extincție a populației de nurcă europeană – Mustela lutreola (specie de interes comunitar, critic periclitată) – din România ‐SAVE E-MINK-RO (2017-2020)”

Workshop de început în implementarea proiectului ,,Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la extincție a populației de nurcă europeană – Mustela lutreola (specie de interes comunitar, critic periclitată) – din România ‐SAVE E-MINK-RO (2017-2020)”

by Antonia Mocanu
0 comment

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) împreună cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării (INCDDD) organizează  joi, 31 martie 2022, începând cu ora 10.30, workshop-ul de început al proiectului „Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la extincție a populației de nurcă europeană – Mustela lutreola (specie de interes comunitar, critic periclitată) – din România ‐ SAVE E-MINK-RO (2017-2020)”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa prioritară 4: Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric; Operațiunea: Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate.

Pe agenda evenimentului se vor regăsi date despre proiect, aspecte preliminare legate de mărimea populațiilor de nurcă europeană de la nivel de areal și din RBDD, informații privind starea de conservare și impactul factorilor limitativi în Delta Dunării, acțiuni de conservare necesare în RBDD și la nivel național, precum și rezultatele așteptate.

Proiectul este implementat de către ARBDD în parteneriat cu INCDDD. Contractul de finanțare nr. 438/2020 a fost încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare.

Obiectivul general al proiectului este implementarea unor măsuri din Planul de Management al Rezervației Biosferei Delta Dunării pentru îmbunătățirea stării de conservare a nurcii europene (Mustela lutreola) în Delta Dunării.

În vederea îndeplinirii obiectivelor specifice, prin proiect:

·      Se vor realiza habitate pentru nurca europeană (prin supraînălțarea malurilor submerse ale unor canale din zona centrală a Deltei Dunării, respectiv construire de canale pe insulele artificiale de pe brațul Sf. Gheorghe al Dunării);

·      Se vor revitaliza ecologic insulele artificiale de pe Brațul Sf. Gheorghe al Dunării;

·      Se vor îmbunătăți cunoștințele privind zonele acoperite și utilizarea diferitelor habitate de către nurca europeană de-a lungul anului;

·      Se va determina starea de sănătate a nurcii europene în RBDD;

·      Se va urmări creșterea gradului de conștientizare publică în ceea ce privește conservarea nurcii europene;

·      Se vor evalua amenințările cu care se confruntă nurca europeană în România.

Implementarea activităților propuse reprezintă plus valoare și va conduce la reducerea/eliminarea presiunilor exercitate asupra conservării speciei, activitățile fiind necesare pentru a salva de la dispariție această specie critic periclitată.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare al proiectului este de 40.672.630,31 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 34.571.735,83 lei (85 %), din bugetul național de stat 1.608.560,08 lei (3,95 %), cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 4.492.334,40 lei (11,05 %).

Durata de implementare a proiectului este de 53 de luni, respectiv între data 01.08.2019 (perioada de scriere a proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare) și data 31.12.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020.

related posts

Leave a Comment