Home Actualitate Un nou contract important implementat de compania de apă Raja

Un nou contract important implementat de compania de apă Raja

by Antonia Mocanu
0 comment

RAJA SA a semnat astăzi – 18 martie 2022, contractul de lucrări CL 16 – Rețele apă și canalizare Mangalia, ce cuprinde investiții majore în infrastructura de alimentare cu apă și de colectare-tratare a apei uzate din municipiul Mangalia. Contractul face parte din Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a RAJA SA Constanța care se înscrie în ”Proiectul prioritar strategic privind Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”, sprijinit financiar de Comisia Europeană.

La eveniment au participat Președintele Consiliului Județean Constanța – Mihai Lupu, Viceprimarul Municipiului Mangalia Dragoș Angelescu, Președintele CA RAJA SA – Constantin Chirilă și Directorul General RAJA SA – Aurel Presură.

Până în prezent, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, au fost atribuite 52 de contracte – 46 Contracte de Lucrări, 5 Contracte de Servicii și un contract de furnizare produse, cu o valoare totală de 1.964.910.238,98 lei cu TVA, iar 4 documentații de atribuire sunt publicate pe platforma SICAP, având o valoare estimată de 522.763.803,66 lei cu TVA.

Proiectul prevede investiții în 91 de localități. La data prezentei se lucrează în 82 de localități, iar în alte 12 lucrările au fost finalizate (Dumbrăveni, Plopeni, Movila Verde, Independența, Jegălia, Gâldău, Iezeru etc). Din cele 46 de Contractele de Lucrări atribuite, a fost efectuată Recepția la Terminarea Lucrărilor pentru 5 contracte.

Investițiile au ca beneficiari finali populația din zonele de implementare, dar și turiștii care cresc exponențial numărul consumatorilor în sezonul estival în județul Constanța. Implementarea acestora asigură în primul rând îmbunătățirea calității vieții și dezvoltarea durabilă a ariei de deservire prin creşterea eficienţei sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, dotate cu tehnologii moderne de prelucrare a datelor şi soluții de optimizare.

„Nu putem să progresăm dacă nu avem utilități/infrastructură, baza de dezvoltare a acestui județ. Fără să aducem apă în fiecare casă, fără canalizare, fără drumuri și absolut tot ce ține de infrastructură, nu vom dezvolta județul. Așa cum am arătat, atât eu cât și toată echipa Consiliului Județean Constanța rămânem deschiși și ne conjugăm eforturile pentru finalizarea acestor investiții majore” a declarat Mihai Lupu, Președintele CJC.

Contractul de lucrări CL16 – “Rețele apă și canalizare Mangalia” are o valoare totală de 41.284.406,44 lei cu TVA și se va derula pe parcursul a 12 luni. Investițiile prevăzute sunt reabilitarea sau extinderea rețelei de apă pe o lungime de peste 21 km și a rețelei de canalizare cu 11,5 km. Pe lângă acest proiect, tot în cadrul POIM se derulează și:

  • CL17 – ”Rețele apă și canalizare Mangalia Nord și Stațiuni” – conducte reabilitate de apă și canalizare pe o lungime de aproape 17 km; 
  • CL38 – ”Sistemul Regional Constanta – Obiectul: Aducțiune Gospodăria de Apă Tatlageac – Gospodăria de Apă Mangalia. Aducțiune Mangalia”, ce presupune înființarea unei aducțiuni noi – 37 km, ce face parte din SRC, un proiect ambițios în valoare de 100.118.763,80 Euro. Practic, în urma acestor investiții Mangalia și stațiunile aferente vor fi alimentate cu apă de o calitate foarte bună de la sursele subterane de mare adâncime din zona Medgidia.

Prezent la întâlnire, Viceprimarul Municipiului Mangalia – Dragoș Angelescu a punctat următoarele: „Acest proiect, ca și toate celelalte derulate până acum, fac parte dintr-o necesitate a zonei. Cu siguranță ne-am dorit foarte tare aceste investiții din partea dumneavoastră ca operator de apă și canalizare, pentru că era o nevoie imperativă de realizare a lor, având în vedere vechimea rețelelor. Ne bucurăm că lucrările ajung și în zona de sud a litoralului și beneficiarii direcți, cetățenii, dar și turiștii care ne trec pragul, vor simți o creștere a calității serviciilor la finalizarea acestor contracte”.

Încă de la primele programe cu finanțare europeană, RAJA SA a investit masiv în sistemul de alimentare cu apă din Mangalia și stațiuni, valoarea proiectelor ajungând la 73.849.414 Euro:

•          21.463.041Euro prin Programele LSIF și ISPA;

•          46.256.373  Euro Programele POS Mediu și POIM;

•          6.130.000 Euro din fonduri proprii. 

Legat de toate aceste proiecte investiționale, Președintele Consiliului de Administrație RAJA SA, Constantin Chirilă a declarat: „Fac un apel la realism pentru că toate acțiunile întreprinse de RAJA nu sunt populare – când sapi, când trebuie să oprești apa, dar sunt acțiuni cu o remanență fantastică, fiindcă vorbim de niște servicii a căror calitate va fi îmbunătățită pentru următorii zeci de ani, deoarece știm că sunt unele sisteme vechi de peste 65 de ani. Primarii sunt tentați să fugă de această poveste pentru că nu este prea populară, când vezi cum ți se răscolește orașul, dar trebuie să găsim de fiecare dată o formulă eficientă întrucât nu avem agende separate și trebuie să privim binele cetățeanului/consumatorului din unitatea administrativ teritorială unde se desfășoară aceste investiții majore”.

La finalul evenimentului, Directorul General RAJA SA, Aurel Presură a punctat importanța implicării și susținerii autorităților locale în implementarea cu succes a acestor proiecte: „Vreau să insist pe faptul că programele cu finanțare europeană nu se pot face fără sprijinul autorităților locale și centrale. Nu întâmplător la semnarea acestor contracte sunt prezenți și reprezentanții primăriilor, dar și Președintele CJC, care este alături de noi, și sunt convins că pentru județul Constanța vom reuși să finalizăm împreună toate lucrările, a căror valoare depășește peste 500 milioane euro”.

Aceste investiții vor contribui la îndeplinirea obiectivelor privind calitatea apei destinate consumului uman conform directivelor europene (98/83/CE) și epurarea apelor uzate (91/271/EEC), concomitent cu conformarea utilităților la cerințele de mediu și îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Tratatul de Aderare.

related posts

Leave a Comment