Home Actualitate Topul judeţean al firmelor Constanţa, ediţia 2020

Topul judeţean al firmelor Constanţa, ediţia 2020

by Romanov Alex
0 comment

Cea de a XXVII – a ediţie a “Topului Judeţean al societăţilor din judeţul Constanţa” a fost realizată de Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură  Constanţa, în baza prevederilor metodologiei unice, aprobate de conducerea Camerei de Comerţ şi Industrie a României.

Pentru o deplină transparenţă a modului în care au fost realizate clasamentele din acest “Top”, metodologia respectivă a fost publicată şi pe site-ul C.C.I.N.A. Constanţa (www.ccina.ro).

Clasificarea s-a realizat după domeniul principal de activitate, reflectat de codul CAEN de patru cifre al activităţii preponderent efectiv desfăşurate şi declarate, pe propria răspundere, în situaţiile financiare pentru anul anterior. S-au luat în considerare şapte domenii principale de activitate.

Pentru realizarea topului judeţean al societăţilor au fost prelucrate, utilizând o platformă online naţională, creată de Camera de Comerţ şi Industrie a României (C.C.I.R.), datele conţinute în bilanţurile financiar – contabile depuse de societăţile din judeţul Constanţa, la sfârşitul anului 2019.

Clasificarea întreprinderilor pe clase de mărime s-a realizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării  întreprinderilor mici şi mijlocii, cu completările şi modificările ulterioare, care stabileşte şi criteriile de încadrare a societăţilor în fiecare tip de întreprindere: microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii, întreprinderi mari şi întreprinderi foarte mari.

Din totalul de 30.426 societăţi din judeţul Constanţa, care au depus bilanţurile financiar – contabile pentru anul 2019, au fost selectate pentru “Topul judeţean”, în conformitate cu criteriile cuprinse în metodologia aprobată de Comisia constituită la nivel naţional, un număr de 9.440 societăţi, care au îndeplinit aceste criterii, acoperind cele 7 domenii de activitate economică, divizate în 377 de subdomenii. 

Au fost depuse bilanţurile financiar – contabile aferente anului 2019 de la 30.426 societăţi din judeţul Constanţa, cu 1.202 mai multe decât în anul precedent (29224), cu 2.135 mai multe decât în anul 2017(28.291), cu 3.449 mai multe decât în anul 2016 (26.977) şi cu 3.021 mai multe decât în anul 2015 ( 27.405).

Indicatorii generali utilizaţi pentru ierarhizarea societăţilor au fost: cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficienţa utilizării resurselor umane şi eficienţa utilizării capitalului angajat.

Pe primele trei locuri în acest “Top” s-au clasat 1.549 de societăţi, incluse în catalogul tipărit, faţă de 1.510, în anul anterior, clasificate în cadrul fiecărui subdomeniu de activitate. De asemenea, catalogul include şi clasamentele cuprinzând primele 100 de firme, după cifra de afaceri şi după profitul din exploatare. Topul judeţean al societăţilor clasate pe primele 5 locuri cuprinde 2.154 de firme, iar pe primele 10 locuri s-au clasificat 3.086 firme, care se vor regăsi în versiunea electronică a catalogului.

În Topul Național al firmelor, organizat de CCIR (Camera Națională), 487 de firme constănțene au ocupat locurile 1-10, iar 171 de firme au ocupat unul dintre primele 3 locuri, în clasamentele pe domenii, subdomenii și categorii de mărime, dintre care 66 de firme s-au clasat pe primul loc!

La topul judeţean vor fi acordate 135 de Trofee de Excelenţă, pentru firmele clasate pe primul loc la ultimele 5 ediţii ale Topului Judeţean (2015, 2016, 2017, 2018, 2019).

Condițiile epidemiologice și restricţiile în vigoare privind organizarea evenimentelor nu ne permit realizarea festivității anuale cu prezența fizică, la eveniment, a reprezentanților firmelor premiate, motiv pentru care festivitatea de premiere va fi organizată online, în cea de a doua jumătate a lunii noiembrie.

Sursa foto: CCINA Constanța

related posts

Leave a Comment