Home Actualitate Servicii medicale gratuite, pentru refugiații din Ucraina

Servicii medicale gratuite, pentru refugiații din Ucraina

by Florentina Lup
0 comment

Cetățenii străini și apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina beneficiază de aceleași servicii medicale ca asigurații români, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și servicii cuprinse în programele naționale de sănătate curative.

Asistența medicală se acordă de către furnizorii aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, în baza documentului de trecere a frontierei acceptat de statul român. Furnizorii vor păstra o copie a documentului și vor întocmi evidențe distincte pentru serviciile acordate acestor categorii de persoane.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a transmis o circulară, către toate casele de asigurări de sănătate, cu informații privind modul de acordare a serviciilor medicale pentru refugiații din Ucraina, pentru informarea tuturor furnizorilor cu care acestea se află în relație contractuală.

Sursa: CNAS

related posts

Leave a Comment