Home Actualitate Servicii integrate de îngrijire la domiciliu

Servicii integrate de îngrijire la domiciliu

by Florentina Lup
0 comment

Direcția Generală de Asistență Socială Constanța anunţă continuarea etapei de selecţie a grupului ţintă pentru proiectul ,,Servicii sociale și socio-medicale pentru persoanele vârstnice din municipiul Constanța”. Proiectul își propune ca grup țintă un număr de 160 persoane vârstnice aflate în situații de dependență și/sau în risc de excluziune socială care vor beneficia de servicii integrate de îngrijire la domiciliu.Poate deveni parte a grupului țintă orice persoană care:

  • are domiciliul sau reşedinţa în municipiului Constanţa;
  • a împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege conform art.1, alin.4 din Legea nr.17/2000;
  • datorită unor motive de natură economică sau fizică, nu are posibilitatea să-şi asigure satisfacerea nevoilor curente ale vieţii de zi cu zi;
  • nu are nici o formă de venit sau totalitatea veniturilor nu depăşeşte valoarea aferentă salariul mediu nominal net/lună/persoană;
  • nu are familie, sau nu se află în întreţinerea unor persoane obligate legal la aceasta;
  • are susţinători însă aceştia nu pot să-şi îndeplinească obligaţiile familiale întrucât nu obțin nici un venit, au în întreţinere copii minori, realizează venituri insuficiente pentru asigurarea satisfacerii nevoilor curente ale vieţii, au stare de sănătate precară care necesită costuri mari de îngrijire.

Important!!!

În situaţia în care starea de sănătate a persoanei vârstnice nu permite obţinerea consimţământului acesteia (prin acte medicale justificative), acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu se realizează cu acceptul unui membru al familiei sau al reprezentantului legal/convențional.

Persoana vârstnică care încheie acte juridice translative de proprietate, cu titlu oneros sau gratuit, în scopul întreținerii și îngrijirii personale nu va beneficia de servicii de îngrijire la domiciliu.

Persoanele interesate se pot adresa expertului Grup Ţintă – Drăgan Teodora prin e-mail, la adresa teodoramaria.dragan@gmail.com, sau telefonic la numărul 0787 821 046.

Informaţii suplimentare se pot obţine şi de la managerul de proiect – Oncescu Florina, prin e-mail (florinaoncescu@dgas-ct.ro) sau la telefon 0723 629 850.

related posts

Leave a Comment