Home Actualitate România se digitalizează, la toate nivelurile. e-DAI – modul de completare şi transmitere a declaraţiilor de avere şi interese

România se digitalizează, la toate nivelurile. e-DAI – modul de completare şi transmitere a declaraţiilor de avere şi interese

by Florentina Lup
0 comment

Procedura elaborată de Agenția Națională de Integritate (ANI), prin care se va realiza transmiterea la distanță a declarațiilor de avere și de interese, a fost publicată în Monitorul Oficial al României. Aceasta se aplică categoriilor de persoane care au obligația declarării averii și intereselor, cu excepția candidaților înscriși în procesele electorale.

Tranziția către digitalizarea completă a procesului se va realiza în două etape. În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2021, declarațiile de avere și de interese vor putea fi transmise prin una dintre următoarele modalități:

  • varianta clasică – declarațiile vor fi transmise Agenției Naționale de Integritate de către persoana responsabilă (PR), cu atribuții specifice în ceea ce privește declarațiile de avere și de interese, de la nivelul fiecărei entități prevăzute de Legea nr. 176/2010, în copie certificată „conform cu originalul”;
  • varianta digitală – declarațiile vor fi completate electronic, certificate cu semnătură electronică calificată, și vor fi remise ANI utilizând procedura de transmitere la distanță, prin intermediul unui modul care va fi pus la dispoziția deponenților (e-DAI), disponibil pe pagina de Internet a Agenției.

În cazul în care deponentul nu deține încă o semnătură electronică calificată, acesta poate, doar pe parcursul anului 2021, completa și transmite declarațiile prin modulul e-DAI, semnate olograf.

Începând cu data de 1 ianuarie 2022, declarațiile de avere și de interese vor putea fi transmise exclusiv prin modulul e-DAI, certificate cu semnătură electronică calificată.

Potrivit procedurii, mecanismul de transmitere prin modulul e-DAI presupune parcurgerea a cinci pași:

  • înregistrarea persoanei responsabile;
  • înregistrarea deponenților de către persoana responsabilă;
  • completarea declarațiilor de avere și de interese de către deponenți;
  • validarea declarațiilor de către persoana responsabilă;
  • transmiterea către ANI a declarațiilor.

related posts

Leave a Comment