Home Actualitate Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța acționează

Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța acționează

by Antonia Mocanu
0 comment

Începând din anul 2019, Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța a demarat controale în ceea ce privește respectarea clauzelor prevăzute în contractele de asociere aflate în derulare. În urma verificărilor, s-a constatat faptul că mai multe societăți nu au respectat obligațiile contractuale, drept pentru care Regia a demarat procedurile în vederea rezilierii contractelor, dar și a sesizării organelor abilitate, unde a fost cazul.

Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța a demarat în ultima perioadă controale în ceea ce privește respectarea clauzelor prevăzute în contractele de asociere aflate în derulare. Este vorba despre contracte care au ca obiect asocierea privind construirea, amenajarea, exploatarea și întreținerea de spații comerciale în municipiul Constanța și stațiunea Mamaia. În cadrul asocierilor, RAEDPP Constanța a pus la dispoziție terenurile pe care au fost amplasate spațiile comerciale, în timp ce societățile au fost obligate să construiască, să amenajeze și să exploateze aceste spații, potrivit destinației fiecăruia.

 „Regia noastră se caracterizează și este cunoscută prin seriozitate, înțelegere, un bun partener în ceea ce privește respectarea și aplicarea prevederilor contractuale și a legislației în vigoare. Prin managementul eficient implementat, avem rezultate pozitive. În ceea ce privește cazurile menționate, nu ne abatem de la misiunea noastră de a respecta angajamentele contractuale, din respect atât pentru noi, cât și pentru beneficiari, oricare ar fi ei. Unii dintre asociații noștri nu și-au îndeplinit însă partea lor din contract, ba chiar mai mult, au sperat zadarnic până în ultimul moment că ne pot duce de nas”, a explicat directorul RAEDPP Constanța, domnul Florin Gheorghe.

În urma verificărilor, s-a constatat faptul că mai multe societăți nu au respectat obligațiile contractuale, drept pentru care Regia a demarat procedurile în vederea rezilierii contractelor, dar și a sesizării organelor abilitate, unde a fost cazul. Astfel, Regia a procedat la rezilierea unora dintre contractele de asociere, iar litigiile care nu au fost rezolvate pe cale amiabilă sunt soluționate de instanțele judecătorești. Printre neregulile descoperite în cazul unor contracte încheiate se numără neachitarea chiriei pentru folosirea terenului sau a cotei din profitul impozabil al asocierii cuvenite RAEDPP Constanța, dar și executarea de lucrări de construcție fără a deține autorizație de construire necesară. În acest sens, Direcția Generală Poliția Locală Constanța a demarat verificări pe teren, iar ca urmare a nerespectării disciplinei în domeniul autorizării lucrărilor de construcție, au fost deschise dosare de cercetare penală.

related posts

Leave a Comment