Home Actualitate Reducerea eroziunii costiere, în zona stăvilarelor Edighiol și Periboina

Reducerea eroziunii costiere, în zona stăvilarelor Edighiol și Periboina

by PĂUN IONELIA
0 comment

Primul seminar pentru informarea publicului privind implementarea proiectului „REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE, FAZA II (2014-2020)” în zona stăvilarelor Edighiol și Periboina a avut loc în localitatea Mihai Viteazu, din județul Constanța. 

Localnicii din zonă au fost informați cu privire la importanța lucrărilor care vor fi implementate în zonă.

Includerea segmentului costier aferent Lotului 1 – Zona Stăvilare Periboina – Edighiol în lucrările de protecție și reamenajare din acest proiect este în prezent determinată de funcționarea deficitară a descărcării la mare a surplusului de apă din complexul lacustru Razelm – Sinoe, cât și de starea de degradare accentuată a echipamentelor metalice și a corpului stăvilarelor din cele două amplasamente: Edighiol și Periboina. 

În cadrul proiectului cofinanțat din POIM 2014-2020, lucrările de protecție costieră prevăzute pentru Lotul 1 constau în: reabilitarea digului existent;

 înlocuirea stavilelor și echipamentelor de manevrare;

 reabilitarea structurilor de beton ale stavilelor;

 protecție stâlpi electricitate;

 protecție mal

 decolmatarea canalului de comunicare Periboina existent între Marea Neagră și lacul Sinoe 

Valoarea investiției pentru Lotul 1- Zona Stăvilare Periboina-Edighiol este de 34.642.204,25 lei fara TVA, din care 85% sunt fonduri europene nerambursabile eligibile obținute prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020, iar restul de 15% este cofinanțat de la bugetul de stat. Aceste lucrări sunt parte a proiectului “REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE FAZA II (2014-2020)”, ce se derulează pe 11 zone delimitate astfel: Zona Stăvilare Periboina – Edighiol; Zona Mamaia; Zona Tomis; Zona Agigea; Zona Eforie; Zona Costinești; Zona Olimp; Zona Jupiter-Neptun; Zona Balta Mangalia-Venus-Aurora, Zona Mangalia-Saturn, Zona 2 Mai.

Dintre acestea, lucrările aferente lotului 2- Zona Mamaia, sunt finalizate. Scopul lucrărilor este de a proteja și reabilita zona costieră românească și factorii de mediu, prin lucrări inginerești de combatere a fenomenului de eroziune, susținerea tendinței de revigorare a ecosistemului marin și de dezvoltare a unor specii pierdute din ecosistem la un moment dat, protejarea biodiversității marine și a zonei litorale, respectiv dezvoltarea durabila a zonei costiere.Toate acestea, pentru dezvoltarea durabilă a întregului litoral românesc.

related posts

Leave a Comment