Home Actualitate Recensământul Populației și Locuințelor 2021 s-a finalizat

Recensământul Populației și Locuințelor 2021 s-a finalizat

by PĂUN IONELIA
0 comment

Pe 31 iulie 2022, a fost finalizată ultima etapa de colectare a datelor de recensământ atât prin deplasarea recenzorilor la adresele de reședință obișnuită a populației care nu s-a autorecenzat online în perioada 14 martie – 27 mai 2022, cât și prin colectarea datelor de la punctele de recenzare fixă.

Până la finalul zilei de 31 iulie, ultima zi de recenzare, în judeţul Constanţa s-au înregistrat în total 617.091 de persoane, reprezentând 93,1% din populația rezidentă țintă estimată a judeţului Constanţa la 1 decembrie 2021 (662.588 persoane). Situația recenzării la RPL2021 și distribuția pe județe după localitatea unde a fost desfășurat interviul se regăsește în Anexă.

După încheierea perioadei de colectare a datelor, conform art. 22 din O.U.G nr 19/2020, „se realizează asigurarea completitudinii datelor individuale privind persoanele, gospodăriile, locuinţele şi clădirile. Aceasta se realizează prin imputare prin metode statistice, din surse statistice şi administrative, pentru acele unităţi statistice pentru care nu există un formular completat cu date, în conformitate cu metodologia prevăzută la art. 9 alin. (4).” Metodologia de imputare statistică ce se va aplica pentru recensământ a fost aprobată în iulie 2021, de către Comisia Centrală pentru Recensământul Populației și Locuințelor (CCRPL2021).

Primele rezultate ale Recensământului Populației și Locuințelor runda 2021 (RPL 2021) vor fi diseminate în cursul lunii decembrie 2022, urmând ca datele complete și finale să fie făcute publice la finalul anului 2023.
RPL2021 este primul recensământ din România organizat integral în format digital, a fost al treisprezecelea recensământ din istorie și al patrulea după Revoluția din 1989. Întregul proces al colectării datelor s-a desfășurat cu asigurarea confidențialității și protecției depline a informațiilor.

Direcţia Judeţeana de Statistică Constanţa mulțumește cetăţenilor judeţului care a participat în număr foarte mare la procesul de recenzare. Această acțiune s-a desfășurat în condiții optime cu sprijinul Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa, Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) care a oferit suportul tehnic şi operaţional, primăriilor din judeţ precum si a tuturor instituţiilor care au sprijinit procesul de recenzare.

În conformitate cu prevederile art.11/ OUG nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din România în anul 2021 cu modificările și completările ulterioare, pentru verificarea calităţii informaţiilor înregistrate la recensământ se organizează o cercetare statistică postrecensământ, în perioada 08-19 august 2022.

Cercetarea statistică postrecensământ este un sondaj desfăşurat la scurt timp după recensământ, în scopul evaluării gradului de acoperire şi a conţinutului recensământului. Obiectivul principal al cercetării statistice postrecensământ este evaluarea gradului de acoperire și a conținutului recensământului, prin verificarea volumului și calității informațiilor colectate în chestionarele de recensământ, pentru persoane și locuințe.

Prin compararea răspunsurilor înregistrate la cercetarea statistică postrecensământ cu cele obținute la recensământ se vor determina frecvența și mărimea erorilor de observare întâmplătoare și sistematice, omisiunile și dublele înregistrări, precum și posibile cauze ale acestora. Se va studia, deasemenea, posibilitatea de eliminare a posibilelor neconcordanțe în procesul de control și validare a datelor. Pe baza datelor cercetării statistice postrecensământ se va determina gradul de încredere în rezultatele recensământului.

La nivelul județului Constanţa a fost stabilit un număr de 2 sectoare de recensământ unul in mediul urban şi unul în cel rural. Fiecare sector (unul din urban, unul din rural) va fi divizat în câte 10 subsectoare cu tot atâţia recenzori atribuiţi. Distribuţia celor 20 subsectoare de recensământ pentru această cercetare este următoarea: 10 subsectoare în Municipiul Constanţa( dint-un sector zona Peninsula) și 10 subsectoare în comuna Ghindăreşti.

Pentru informații detaliate privind desfășurarea RPL2021, vă rugăm să consultați www.recensamantromania.ro

related posts

Leave a Comment