Home Actualitate Pe timpul pandemiei, femeile şi copiii riscă să fie mai expuşi violenţei domestice

Pe timpul pandemiei, femeile şi copiii riscă să fie mai expuşi violenţei domestice

by Romanov Alex
0 comment

Cu prilejul Zilei internaţionale a Drepturilor Omului, care a marcat sfârşitul campaniei “16 zile de activism împotriva violenţei de gen împotriva femeilor”, UNICEF în România şi Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, îşi exprimă susţinerea pentru respectarea drepturilor tuturor femeilor şi copiilor, ca parte indisolubilă a drepturilor fundamentale ale omului, atât în cadrul societăţii, cât şi în cadrul familiei.

“În această perioadă dificilă pentru întreaga omenire, avem convingerea că, numai împreună, putem surmonta situaţiile generate de pandemia COVID19, prin iniţiative individuale sau comune, centrate pe ideea de unitate şi solidaritate umană, care să poată asigura transpunerea în practică a unor măsuri adecvate de sprijin, în funcţie de nevoile copiilor şi familiilor.”, declară LUMINIȚA POPESCU, secretar de stat, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi.

“Trebuie să prioritizăm acţiunile de combatere a tuturor formelor de discriminare şi violenţă împotriva copiilor, fetelor şi femeilor. De Ziua Internaţională a Drepturilor Omului, UNICEF îşi reafirmă deplina susţinere pentru instituţiile statului, în vederea asigurării de şanse egale pentru toţi copii şi tinerii din România, indiferent de gen sau statut social. Parteneriatul încheiat de UNICEF cu ANES în acest an reprezintă un instrument solid în acest sens.”, declară PIETER BULT, reprezentantul UNICEF în România.

În condiţiile izolării la domiciliu, limitării contactelor cu membrii reţelei sociale, efectuării muncii la domiciliu, închiderii şcolilor, lipsei unor facilităţi de petrecere a timpului liber şi insecurităţii financiare, s-a observat că relaţiile familiale tind să devină din ce în ce mai încordate, accentuând vulnerabilitatea copiilor şi femeilor şi creşterea riscului de a fi expuşi la fenomenul violenţei domestice.

Din aceste considerente, UNICEF şi Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi:

– Lansează un apel public către toţi membrii societăţii ca, mai ales în aceste momente de criză, să fie solidari şi să îşi ajute semenii, în special, pe cei mai vulnerabili( bătrâni, femei, copii) devenind vectori ai schimbării sociale, prin depăşirea stereotipurilor şi prejudecăţilor care conduc la situaţii de discriminare şi de violenţă domestică asupra copiilor şi femeilor.

– Îşi exprimă angajamentul de a continua, atât prin acţiuni individuale, cât şi prin acţiuni comune, măsurile de prevenire şi combatere a discriminării şi a violenţei împotriva copiilor şi femeilor, şi de asigurare a sprijinului şi protecţiei necesare pentru victimele violenţei domestice,

– Recomandă tuturor autorităţilor administraţiei publice locale să se implice proactiv prin elaborarea unor strategii locale, care să fie orientate pe măsuri de eliminare a disparităţilor care afectează copiii şi familiile lor şi pe dezvoltarea de servicii comunitare şi servicii sociale de calitate, care să răspundă nevoilor copilului şi familiei,

– Evidenţiază necesitatea şi importanţa rolului familiei, care trebuie să fie un loc de înţelegere, armonie, dialog, susţinere reciprocă, respectare a drepturilor individuale ale copiilor şi femeilor şi a alegerilor acestora, oferindu-le un mediu protector, care să le stimuleze dezvoltarea şi atingerea unui potenţial maxim personal,

– Încurajează femeile să raporteze cu încredere autorităţilor competente situaţiile de discriminare şi de violenţă domestică cu care se confruntă atât ele cât şi copii lor,

– Reamintesc femeilor şi copiilor afectaţi de fenomenul violenţei domestice, că nu sunt singuri şi că profesioniştii din instituţiile de specialitate, de la toate nivelurile, sunt pregătiţi să intervină şi să le acorde sprijinul necesar, oricând au nevoie,

– Subliniază existenţa şi disponibilitatea liniei naţionale telefonice de la nivelul ANES cu numărul unic 0800 500 333, destinată victimelor violenţei domestice, discriminării pe criteriul de sex şi traficului de persoane, care furnizează gratuit, consiliere, îndrumare şi asistenţă, 24h din 24, 7 zile, a liniei naţionale telefonice de asistenţă pentru copii şi adolescenţi cu numărul 116 111, dar şi disponibilitatea permanentă a serviciilor sociale care funcţionează la nivel judeţean, prin grija Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului (centre de plasament în regim de urgenţă, centre maternale, adăposturi, locuinţe protejate, grupuri de suport psihologic, cabinete de consiliere vocaţională, consiliere juridică, etc).

sursa foto: sexedu.ro

related posts

Leave a Comment