Home Actualitate Organizezi evenimente publice? Nu uita să plăteşti impozitul!

Organizezi evenimente publice? Nu uita să plăteşti impozitul!

by Florentina Lup
0 comment

Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa reaminteşte organizatorilor de manifestări artistice, competiţii sportive sau alte activităţi distractive, că impozitul pe spectacole se achită lunar până la data de 10 inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul, dată până la care se depune şi declarația Decont impozit pe spectacole.

Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor, exclusiv taxa pe valoare adăugată, în cazul:

  • spectacolelor de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională;
  • oricărei alte manifestări artistice decât cele susmenționate.

Excepţie fac evenimentele organizate în scopuri umanitare care sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole în conformitate cu prevederile art. 482 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Neachitarea impozitului pe spectacole la termenele scadente atrage calculul/plata majorărilor de întârziere în cuantum de 1% pe lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

related posts

Leave a Comment