Home Actualitate Interzis la arderea vegetației uscate fără supraveghere la Cernavodă

Interzis la arderea vegetației uscate fără supraveghere la Cernavodă

by Antonia Mocanu
0 comment

Pe fondul creșterii semnificative din ultima perioadă a numărului incendiilor de vegetație uscată produse ca urmare a utilizării focului deschis pentru curățarea terenurilor, fără respectarea măsurilor obligatorii de apărare împotriva incendiilor, care pot afecta construcțiile, pădurile sau principalele căi de transport (rutiere și feroviare) aflate în vecinătate, Primăria orașului Cernavoda anunță proprietarii și deținătorii de terenuri că este interzisă arderea miriștilor sau a vegetației ierboase, fără supravegherea atentă și fără pregatirea terenului pentru această operațiune. Pentru a preveni efectele negative ale situațiilor de urgență specifice acestei perioade, considerăm necesară informarea și atenționarea cetățenilor, responsabililor, societăților și a asociațiilor agricole care obișnuiesc să dea foc miriștilor și resturilor de vegetație uscată, fără a urmării procesul arderii, în sensul de prevenire și combatere a practicilor ilegale și dăunătoare mediului și pădurii.

1)  În vederea realizării igienizării terenurilor prin ardere, cetăţenii au obligaţia de a solicita şi obţine, de la autorităţile competente, următoarele documente:

 •Permis de lucru cu focul, obţinut de la Primărie;

 •Acceptul de la Agenţia pentru Protecția Mediului.

Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se va putea efectua numai după parcurgerea următoarelor etape: obţinerea acceptului de la Agenţia pentru Protecţia Mediului şi obținerea permisului de lucru cu foc. Emiterea permisului de lucru cu foc se face prin grija primarului localităţii, de către Compartimentul Intern de Prevenire și Protecție. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 la 2500 lei, conform Hotărârii de Guvern nr.537/2007, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, următoarele fapte:

-arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru impiedicarea propagării focului la vecinătăţi.

 -amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi.

        2) De asemenea, potrivit prevederilor OUG nr.195/2005 modificată și aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protecția mediului, persoanele fizice și juridice au obligația de a nu arde miriștile, stuful, stufărișurile sau vegetația ierboasă fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului și fără informare în prealabil a serviciilor publice comunitare și pentru situații de urgență.

Arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:

a) condiţii meteorologice fără vânt;

b) parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;

c) izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;

d) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;

f) asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;

 Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:

a) condiţii meteorologice fără vânt;

b) colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;

c) executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;

d) curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;

e) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

f) asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;

g) supravegherea permanentă a arderii;

h) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii.

Încălcarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane fizice și de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice, conform art. 96, alin.(1), pct.9. din OUG nr. 195/2005.

related posts

Leave a Comment