Home Actualitate Încă 500 milioane de euro, sprijin pentru întreprinderile din turism

Încă 500 milioane de euro, sprijin pentru întreprinderile din turism

by Florentina Lup
0 comment

Guvernul României a adoptat o ordonanță de urgență care stabilește cadrul legal pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat prin care vor fi finanţate, din fonduri publice naționale și/sau din fonduri externe nerambursabile, întreprinderile din turism, structurile de cazare, structurile de alimentație și agențiile de turism, a căror activitate a fost afectată de efectele pandemiei provocate de virusul SARS-CoV-2.

Din analiza datelor ANAF, privind cifra de afaceri pe primul semestru 2020, comparativ cu primul semestru 2019, s-au constatat următoarele:

  • la structurile de cazare, s-a redus cifra de afaceri cu 36,8%, iar cei mai afectați au fost marii contribuabili (-64,8%), urmați de contribuabilii mijlocii (-48,4%) și de cei mici (-36,8%);
  • la structurile de alimentație, s-a redus cifra de afaceri cu 33,5%, iar cei mai afectați au fost contribuabilii mijlocii (-40,5%), urmați de contribuabilii mici (-32,2%) și de cei mari (-27,8%);
  • la agențiile de turism, s-a redus cifra de afaceri cu 60,5%, iar cei mai afectați au fost contribuabilii mari (-71,4%), urmați de cei mijlocii (-62,8%) și de cei mici (-51,6%).

Schema se adresează activităților aferente codurilor CAEN 7911, 7912, 7990 (agenții de turism licențiate), CAEN  5510, 5520, 5530, 5590 (structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare clasficiate) și CAEN 5610, 5621, 5629, 5630 (structuri de alimentație), înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României.

Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar este de 800.000 euro/întreprindere. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe. Cursul de schimb euro/lei pentru calcularea plafonului maxim este cel al Băncii Naționale a României, valabil la data emiterii acordului de finananțare. Bugetul schemei de ajutor de stat este estimate la 500 milioane de euro, echivalent în lei.

Prin intermediul acestei măsuri, se vor acorda ajutoare de stat unui număr estimat de 73.211 de beneficiari, dintre care 15.168 structuri de cazare, 52.583 structuri de alimentație și 5.460 agenții de turism. Beneficiarii vor avea obligația menținerii activității pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 6 luni de la data semnării contractului, dacă prin lege nu se instituie restricții de natură a impune suspendarea ori întreruprea activității comerciale.

Mai multe detalii puteţi obţine, dacă accesaţi site-ul http://turism.gov.ro/

related posts

Leave a Comment