Home Actualitate Executare silită, pentru contribuabilii datornici!

Executare silită, pentru contribuabilii datornici!

by Florentina Lup
0 comment

Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța a demarat procedura de urmărire și executare silită a tuturor contribuabililor care figurează cu obligații fiscale principale restante la termenele scadente 30.09.2021, respectiv 31.03.2022, prin comunicarea somațiilor de plată.

Numărul total al somațiilor este de 45.316, din care 40.676 pentru persoane fizice (90% din total) şi 4.640 pentru persoane juridice (10% din total).

Pentru neachitarea obligaţiilor fiscale principale, începând cu ziua imediat următoare termenelor scadente sus-menționate sunt calculate majorări de întârziere de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, până la data stingerii sumelor datorate, inclusiv.

Potrivit art. 230 alin (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somației nu se stinge debitul, se continuă măsurile de executare silită.

Contribuabilii pot evita creșterea majorărilor de întârziere și continuarea procedurii de executare silită (înființarea popririlor pe disponibilitățile din bănci, pe venituri, sechestrul asigurator asupra bunurilor) prin achitarea în cel mai scurt timp a obligațiilor fiscale datorate bugetului local.

related posts

Leave a Comment