Home Actualitate Documente a căror valabilitate nu va mai fi prelungită de la 1 aprilie 2022

Documente a căror valabilitate nu va mai fi prelungită de la 1 aprilie 2022

by Romanov Alex
0 comment

Conform unui proiect de act normativ, o serie de documente, a căror valabilitate a fost prelungită în repetate rânduri pe perioada stării de alertă, îşi vor pierde valabilitatea în data de 31 martie 2022, fiind necesară o nouă evaluare a medicului specialist pentru emiterea unor noi documente:

– Biletele de trimitere pentru specialităţi clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare;

– Biletele de trimitere pentru specialităţi paraclinice;

– Recomandările medicale pentru îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijiri paliative la domiciliu;

– Recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive ce se depun/se transmit la casa de asigurări de sănătate;

– Deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive.

Nu vor fi afectate de această reglementare documentele care se află în perioada de valabilitate.

Perioada de valabilitate a acestor documente este următoarea:

– Biletul de trimitere pentru specialităţi clinice are o valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii.

Excepţii:

* Pentru toate bolile cronice, biletele de trimitere pentru specialităţile clinice şi pentru îngrijiri paliative în ambulatoriu au valabilitate de până la 90 de zile calendaristice;

* Biletul de trimitere pentru specialităţi clinice recomandate de medicul de familie, care are evidenţiat „management de caz”, are o valabilitate de 90 de zile calendaristice.

– Biletul de trimitere pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare are o valabilitate de maximum 90 de zile calendaristice de la data emiterii.

– Biletul de trimitere pentru specialităţi paraclinice are o valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii.

Prin excepţie:

* Pentru toate bolile cronice, valabilitatea biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice este de până la 90 de zile calendaristice;

* Biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice – examinări histopatologice şi citologice are termen de valabilitate 90 de zile calendaristice;

* Biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice recomandate de medicul de familie/medicul de specialitate din ambulatoriu, care are evidenţiat „management de caz”, are o valabilitate de 90 de zile calendaristice;

* Biletul de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice de înaltă performanţă (RMN, CT, scintigrafie şi angiografie) are valabilitate 90 de zile.

– Recomandarea medicală pentru dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive îşi pierde valabilitatea dacă nu este depusă la casa de asigurări de sănătate în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii.

sursa foto: CNAS

related posts

Leave a Comment