Home Actualitate Din 1 martie, se primesc Cereri Unice de Plată

Din 1 martie, se primesc Cereri Unice de Plată

by Florentina Lup
0 comment

În perioada 1 martie – 15 mai 2021, fermierii vor putea să-și înregistreze Cererile Unice de Plată, fără să fie necesară prezenţa la Centrele județene/locale APIA sau al Centrul Municipiului Bucureşti. Se va completa o singură cerere, chiar dacă se utilizează suprafeţe de teren situate în diferite localităţi/judeţe.

Fermierii își vor actualiza parcelele agricole, elementele ZIE (zone de interes ecologic) și toate informațiile din cerere, prin accesarea aplicației IPA ONLINE din versiunea internet, conform Manualului de utilizare IPA-Online (accesibil în aplicaţie).

De asemenea, aceştia trebuie să verifice, împreună cu primăria pe raza căreia dețin terenul,  situația înscrierii în Registrul Agricol a terenului și să permită primăriei să transmită la APIA adeverința.

Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziţia fermierului trebuie să fie încheiate înaintea depunerii Cererii Unice de Plată şi să fie valabile la data depunerii acesteia.

Toate documentele se transmit electronic pe adresele de e-mail ale Centrelor APIA ce se regăsesc la link-ul: http://www.apia.org.ro/ro/centre-judetene-apia.

Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor aparţine fermierului şi/sau autorităţii care a emis/atestat aceste documente.

În cazul în care fermierii deţin animale în exploataţie, au obligația să se asigure că datele acestora sunt actualizate în Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE), înainte de accesarea IPA Online.

Funcționarii APIA vor contacta fermierii în vederea închiderii electronice a cererii și pentru programarea semnării documentelor.

related posts

Leave a Comment