Home Actualitate Copiii abandonaţi îşi doresc o familie. Legea adopţiei a fost simplificată

Copiii abandonaţi îşi doresc o familie. Legea adopţiei a fost simplificată

by Florentina Lup
0 comment

Una dintre cele mai importante modificări, care scurtează timpul în care un copil poate fi declarat adoptabil, se referă la faptul că nu mai este nevoie și de acordul rudelor de până la gradul IV, iar copiii pot să fie adoptați chiar dacă au împlinit deja vârsta de 14 ani.

Atestatul de adoptator are, acum, o valabilitate de cinci ani, față de doi ani aşa cum era înainte de modificărilor legislative.

Adoptatorul sau familia adoptatoare poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata maximă de un an și de o indemnizație lunară în cuantum de 85% din media veniturilor realizate în ultimii 2 ani.

Actul normativ stabilește limitele minime și maxime privind cuantumul indemnizației. Astfel, valoarea indemnizației nu poate fi mai mică decât cea aplicată în prezent, adică 1.700 lei și nu poate depăși valoarea de 8.500 lei. Au fost introduse noi stimulente financiare, pentru cei care adoptă copii cu vârstă mai mare, cu diferite dizabilități, ori care fac parte dintr-un grup de frați.

De asemenea, cei care adoptă un copil beneficiază, cu titlul de sprijin financiar, de o indemnizație lunară în valoare de 500 de lei, pentru fiecare copil care, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de încuviințare a adopției, se află în una dintre următoarele situații:

  • are vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani;
  • este încadrat în grad de handicap ușor sau mediu, ori face parte dintr-un grup de 2 frați adoptabili împreună.

Familiile care adoptă aceşti copii vor primi un stimulent financiar, până ce copilul adoptat împlineşte vârsta de 18 ani.

Persoanele care adoptă pot beneficia şi de anumite concedii de adaptare. Astfel, angajatorul este obligat să îi acorde persoanei care se gândeşte să adopte şi care a intrat în procedura de adopție zile libere pentru a se adapta și pentru a fi prezent la anchetele sociale efectuate de reprezentanții Direcției pentru Protecția Copilului.

related posts

Leave a Comment