Home Actualitate Consilierii locali, convocați în ședință de primarul Vergil Chițac. Ce proiecte se regăsesc pe ordinea de zi

Consilierii locali, convocați în ședință de primarul Vergil Chițac. Ce proiecte se regăsesc pe ordinea de zi

by Antonia Mocanu
0 comment

Consiliul local municipal este convocat în ședința aferentă lunii martie, joi, 31 martie 2022, de la ora 12.00 . Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Proiectul ordinii de zi

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 11.02.2022;
 • Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 28.02.2022;
 • Informare privind deplasarea externă a domnului Ateș Casimceali – consilier local în Marsilia, Franța, în perioada 2-5 martie 2022, în conformitate cu prevederile art. 225 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al CT BUS S.A.;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 419/2021 privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizată de către Societatea Termoficare Constanța SRL și a subvenției unitare acordată populației pentru perioada 01-11.2021-30.04.2022, în municipiul Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 540/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitate pentru construire străzi din municipiul Constanța – cartier Palazu Mare – strada Camil Ressu, strada Ștefan Dărăscu, strada Tache Ionescu, strada Theodor Pallady și strada Rozelor;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitatea pentru „Lucrări de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – cartier Palazu Mare: strada Păpădiei, strada Salviei, strada Socului”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza studiu de prefezabilitate „Regenerarea spațiilor verzi în zona Spitalului județean – bd. Tomis intersecție cu strada Nicolae Iorga și bd. Tomis – în fața blocurilor A1, A2 și A3 din municipiul Constanța”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de sănătate publică a municipiului Constanta 2022-2031;

iniţiatori: consilieri locali Ionuț Rusu, Aura-Cerasela Badea și Liviu Merdinian

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului-locuință situat în municipiul Constanța, str. Ion Corvin nr. 23, către Tănase Dorel și Tănase Lenuța în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 10156/27.09.2019 pronunțată de Judecătoria Constanța, în dosar nr. 1451/212/2019 rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 451/19.03.2020 pronunțată de Tribunalul Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea și extinderea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință, situate pe raza municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției serviciilor de asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Municipiului Constanța prin primar, ale Primarului municipiului Constanța și ale Consiliului local al municipiului Constanța, precum și împuternicirea primarului municipiului Constanţa în vederea semnării contractelor având ca obiect servicii de asistență și reprezentare juridică;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Constanța și SC NEVERSEA SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea  HCL nr. 488/2021 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor și antrenorilor constănțeni din cadrul Clubului Sportiv Farul Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale, desfășurate în anii competiționali 2020 și 2021;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Constanța, aprobat prin HCL nr. 260/2016;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind remunerarea membrilor comisiei de selecţie a ofertelor și a membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre pentru suplimentarea fondurilor financiare acordate Asociatiei Handbal Club Dobrogea Sud Constanta prin HCL nr. 232/2021 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive în anul competițional 2021 și sezonul competițional 2021-2022;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre pentru suplimentarea fondurilor financiare acordate Asociației Academia Club Sportiv Phoenix Constanța prin HCL nr. 232/2021 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive în anul competițional 2021 și sezonul competițional 2021-2022;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre pentru suplimentarea fondurilor financiare acordate Asociației Baschet Club Athletic Constanța prin HCL nr. 232/2021 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive în anul competițional 2021 și sezonul competițional 2021-2022;

iniţiator: primar Vergil Chițac

     – avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare și protocol pentru anul 2022;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității închirierii unui spațiu administrativ cu destinația de birouri pentru desfășurarea activității unor compartimente din cadrul Primăriei municipiului Constanța;  

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 • Proiect de hotărâre privind respingerea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în zona Căminului de persoane vârstnice din str. Unirii, delimitat de str. Pescarilor, str. Cașin, str. Unirii, str. lt. Economu și str. Mr. Șofran, inițiatori Ștefan Marius și Ciutacu Daniela;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 • Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „Scarlat Vârnav” unei străzi situate pe raza municipiului Constanța, în Stațiunea Mamaia;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 • Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „strada Dumitru (Tache) Brumărescu” unei străzi situate pe raza municipiului Constanța, în zona PUZ Aurel Vlaicu;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 • Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirilor „Agapia” și „Văratec” unor străzi situate pe raza municipiului Constanța, în zona Baba Novac;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul extravilan – parcelele identificate cu nr. cadastral 205205, 213559, 205480, 212453, în vederea introducerii în intravilan a parcelei A 898/27, inițiator Bimmer Workshop SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul extravilan delimitat de DN3 și limite cadastrale, în vederea introducerii în intravilan a parcelei A 898/21, inițiator Mobiparts SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 • Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil P+1E+M – locuință individuală cu funcțiune complementară, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 57, investitor Doga Tănăsică;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în Stațiunea Mamaia, zona restaurant Estival, delimitat de alei carosabile și limite cadastrale, inițiator Dumitru Danielopolu Pia Maria;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 • Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către SC E-Distribuție Doborgea SA a imobilului teren în suprafață de 22,5 mp situat pe B-dul Aurel Vlaicu nr. 254, în vederea realizării serviciului public de distribuție a energiei electrice;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului „Bar Expres și teren”, situat în municipiul Constanța, str. Cuza Vodă nr. 28, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului „Complex sportiv Tomis”, situat în municipiul Constanța str. Flămânda nr. 11, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului „Club Sportiv Farul Constanța”, situat în municipiul Constanța str. Decebal nr. 22, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Clubul Sportiv Farul Constanța în domeniul public al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 • Proiectul de hotãrâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului „Hotel Sport – teren și construcție”, situat în municipiul Constanța str. Cuza Vodă nr. 2, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului „Sala sporturilor și teren” situat în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 102-104, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului Stadion „C.S. FARUL” situat în municipiul Constanța, str. Primăverii nr. 2, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului Complex Sportiv „Badea Cârțan” situat în municipiul Constanța, str. Badea Cârțan F.N. din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României privind trecerea imobilului Complex Sportiv Triunghi Constanța situat în municipiul Constanța, str. Caraiman F.N. din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 • Proiect de hotărâre privind darea în administrarea RAEDPP Constanța a unui imobil, proprietatea publică a municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării a unui bun imobil din domeniul public al Județului Constanța în domeniul public al municipiului Constanța și actualizarea inventarului domeniului public cu acesta;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 • Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 59/2022 privind dezmembrarea imobilelor-terenuri situate în municipiul Constanța Parcela VN 304/1, lot 2/2 și Parcela VN 304/2, lot 2 în vederea înscrierii în cartea funciară;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 5

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri mobile – mijloace fixe, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului Complex Sportiv Hidrotehnica situat în municipiul Constanța, str. Aurel Vlaicu nr. 123 din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 • Proiect de hotărâre privind punerea la dispozitia proiectului „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din muncipiul Constanța – Etapa 1” a terenurilor din domeniul privat si public al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac                        

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 • Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Ministerului Finanțelor în Consiliul de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

 • Proiect de hotărâre privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A. Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța și a componenței comisiei de evaluare și de soluționare a cotestațiilor;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 4 

 • Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 5

related posts

Leave a Comment