Home Actualitate Confort Urban angajează! Ce post este disponibil?

Confort Urban angajează! Ce post este disponibil?

by PĂUN IONELIA
0 comment

S.C. Confort Urban S.R.L., cu sediul în Constanţa, str. Vârful cu Dor nr.10, anunţă selecţie de dosare, în vederea participării la testare/examen/concurs pentru ocuparea: 

– unui post de tehnician în cadrul Serviciului Sistematizare și Siguranță rutieră

Candidatiitrebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • Studii medii/școală profesională/curs de calificare profesională profil energetic/electric/electronic/automatizări sau similar cu diplomă în domeniu;
 • Cunoștințe temeinice specific studiilor;
 • Noțiuni sisteme automatizări;
 • Cunoștințe utilizare calculator.

Testarea va consta în susținerea unei probe practice și a unui interviu în data de 14.11.2022.

– unui post de inginer în cadrul Serviciului Sistematizare și Siguranță rutieră

Candidatiitrebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • Să fie absolventi de studii superioare şi să deţină diplomă de studii licență în domeniul științe ingineresti;
 • Să deţină experienţă minim 3 ani in domeniul studiilor;
 • Să deţină cunoştinţe în domeniul operării calculatoarelor (cunoaşterea programelor Microsoft Office- Word, Excel, PowerPoint etc.);
 • Bună capacitate de comunicare;
 • Bună cunoaștere a mecanismelor institutionale și procedurile aferente derularii acestora și a prevederilor legale în domeniu;
 • Experiență în întocmirea situațiilor de plată, rapoarte, alte documente.

Testarea va consta în susținerea unei probe scrise 14.11.2022 și a unui interviu în data de 15.11.2022

În vederea selecţiei, candidaţii vor depune un dosar care va cuprinde următoarele documente:

 • Diplomă de studii (copie conformă cu originalul);
 • Actul de identitate (copie conformă cu originalul);
 • Carnet de muncă/Adeverinţe de vechime (copie conformă cu originalul);
 • CV (în original);
 • Adeverinţă medicală (în original);
 • Cazier judiciar (în original).Dosarele se depun la sediul societăţii, etj.1, la Biroul Resurse Umane până pe data de 11.11.2022, ora 14:00.Relaţii suplimentare se obţin la telefon 0241/672299, tasta 7.BIBLIOGRAFIEPentru ocuparea postului de inginer în cadrul Serviciului Sistematizare și Siguranță rutieră1. OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;2. OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;3. HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;4. SR 1848-1/2011 Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. Partea 1: Clasificare, simboluri şi amplasare;5. SR 1848-2/2011 Semnalizare rutiera. Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră. Partea 2: Condiții tehnice;6. SR 1848-3/2011 Semnalizare rutieră. Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră. Partea 3: Scriere, mod de alcătuire.

related posts

Leave a Comment