Home Actualitate Confort Urban angajează! Aplică acum

Confort Urban angajează! Aplică acum

by PĂUN IONELIA
0 comment

Societatea Confort Urban S.R.L., cu sediul în Constanţa, str. Vârful cu Dor nr. 10, anunţă selecţie de dosare, în vederea participarii la examen/concurs pentru ocuparea postului de expert achizitii publice, Serviciul Achizitii. 

Candidatul pentru postul de expert achiziții publice trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

– absolvent de studii superioare;

– specializare în domeniul achizițiilor publice;

– cunoștințe temeinice de legislație privind procedurile de achiziții publice;

– competențe bune de operare PC (suita Office);

– competențe bune de operare cu solutii software specifice (SEAP, monitorizarea achizițiilor publice);

– minuțiozitate și rigoare în activitate.

În vederea selecției, candidatul va depune un dosar care va cuprinde următoarele documente:

  • Diplome/Certificate de pregătire profesională(copii conforme cu originalul);
  • Actul de identitate (copie conformă cu originalul);
  • CV (în original);
  • Adeverință medicală (în original);
  • Cazier judiciar (în original).

Dosarele se depun la sediul societății, la Biroul Resurse Umane în perioada 25.10-31.10.2022. Relații la telefon 0241/672299, tasta 7.

Data concursului: 01.11.2022, ora 09:00.

Dosarele se depun la sediul societăţii, la Biroul Resurse Umane, zilnic de luni până vineri, între orele 08:00 – 14:00.

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea postului de Expert Achiziții Publice

  1. Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările și moodificările ulterioare;
  2. HOTĂRÂREA 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările și modificările ulterioare;
  3. Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

related posts

Leave a Comment