Home Actualitate Cererile pentru tichetele ,,RESPECT” pot fi trimise şi pe WhatsApp

Cererile pentru tichetele ,,RESPECT” pot fi trimise şi pe WhatsApp

by Florentina Lup
0 comment

Primăria Municipiului Constanța, prin Direcția Generală de Asistență Socială, le oferă posibilitatea beneficiarilor tichetelor „RESPECT“, începând din 20 noiembrie 2020, să trimită cererile (declarație pe propria răspundere), pentru înscrierea în program pentru anul 2021, și pe numărul de WhatsApp 0799.400.360. La acest număr se pot obține și informații legate de înscrierile în program, de luni până joi între orele 08:00 și 16:00, iar vineri în intervalul orar 08:00 – 14:00.

Decizie a fost luată având în vedere situația generată de creșterea alarmantă a numărului de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2 la nivelul municipiului Constanța și de faptul că a fost suspendată depunerea cererilor la cluburile pentru pensionari.

Cererile pentru înscrierea în program pot fi descărcate de pe site-ul instituției www.dgas-ct.ro și se pot depune online pe adresa instituției – respect@dgas-ct.ro.

Pot beneficia de programul „RESPECT” persoanele care se încadrează într-una din următoarele categorii:
• persoane care au calitatea de pensionar sau sunt indemnizate în baza legilor speciale și ale căror venituri lunare cumulate, în sumă netă, sunt mai mici sau cel mult egale cu suma de 1.840 lei;
• persoane fără niciun venit care împlinesc în anul de referință cel puțin vârsta de 60 de ani;
• persoane cu handicap grav sau accentuat;
• persoane care beneficiază de venit minim garantat stabilit în baza Legii nr. 416/2001;
• persoane care au calitatea de reprezentant legal al familiei care beneficiază de alocație pentru susținerea familiei în baza Legii nr. 277/2010, inclusiv soțul sau soția reprezentantului legal;
• alte persoane vulnerabile sau aflate în situații de dificultate, care nu se încadrează la lit. a) -e) și care au împlinit cel puțin vârsta de 18 ani în anul de referință (în baza unei anchete sociale).

Înscrierea în programul „RESPECT” se face pe baza următoarelor documente:
• cerere tip;
• copie buletin sau carte de identitate valabile, care poartă mențiunea „conform cu originalul”;
• documentele prevăzute în cerere la codul de venit corespunzător, după caz.

Modificările intervenite cu privire la domiciliu, reședință, venituri sau orice alte schimbări ale datelor completate în cerere se comunică în scris, în termen de 10 zile, Direcției Generale de Asistență Socială Constanța, Serviciul Sprijin Comunitar și Evenimente Sociale, pe adresa de mail: respect@dgas-ct.ro.

Pentru informații suplimentare se poate apela Serviciul Sprijin Comunitar și Evenimente Sociale, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială, la numerele de telefon: 0341.448.530 şi 0341.180.107.

related posts

Leave a Comment