Home Actualitate Cauți un loc de muncă? Confort Urban angajează. Vezi despre ce este vorba

Cauți un loc de muncă? Confort Urban angajează. Vezi despre ce este vorba

by Antonia Mocanu
0 comment

SC CONFORT URBAN SRL angajează:

 • 1 post de conducător auto – macaragiu în cadrul Compartimentului ridicări auto;
 • muncitori necalificați în cadrul Serviciului spații verzi;
 • 2 muncitori necalificați- îngrijitori în cadrul Serviciului capturare, transport, îngrijire câini fără stăpân.

Condiții pentru postul de conducător auto-macaragiu în cadrul Compartimentului ridicări auto

Condiții generale:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice postului;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice :

– permis de conducere cat. B, C, E, autorizație de macaragiu, atestat profesional transport marfa, card tahograf.

În vederea selecției, candidatul va depune un dosar care va cuprinde următoarele documente:

 • Diplome/Certificatele de pregătire profesională (copii conforme cu originalul);
 • Actul de identitate (copie conformă cu originalul);
 • CV (în original);
 • 1 recomandare (în original);
 • Adeverință medicală (în original);
 • Cazier judiciar (în original).

Condiții pentru posturile de muncitori necalificați în cadrul Serviciului spații verzi și muncitori necalificați- îngrijitori în cadrul Serviciului capturare, transport, îngrijire câini fără stăpân

Condiții generale:


a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice pentru posturile de muncitori necalificați- îngrijitori în cadrul Serviciului capturare, transport, îngrijire câini fără stăpân:

-rezistență la munca fizică.

Se oferă salariu atractiv și bonuri de masă.

Program de lucru: luni-vineri, interval orar 07:00-15:30 – include pauza de masă.

În vederea selecției, candidații vor depune un dosar care va cuprinde următoarele documente:

 • Actul de identitate (copie conformă cu originalul);
 • Adeverință medicală (în original);
 • Acte de la fostul loc de muncă;
 • Acte doveditoare ale vechimii în muncă.

Dosarele se depun la sediul societății din mun. Constanta, str. Vârful cu Dor nr.10, Biroul Resurse Umane, zilnic de luni până vineri, între orele 07:30-15:30.
Relații la telefon 0241/672299, tasta 7.

related posts

Leave a Comment