Home Actualitate Bilanțul primelor 6 luni de mandat al președintelui ANPC

Bilanțul primelor 6 luni de mandat al președintelui ANPC

by Antonia Mocanu
0 comment

Primele 6 luni de mandat al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, s-au încheiat la finalul lunii iulie, punându-și amprenta pe diverse aspecte ale activității instituției, de la organizare internă, la creșterea eficienței muncii, a gradului de perfecționare al angajaților, până la creșterea performanțelor zonei de control, precum și la dezvoltarea direcțiilor mai noi ale Autorității, ale modului în care s-a implicat și continuă să o facă în evoluția cadrului legislativ în domeniu sau la armonizarea legislației românești cu cea comunitară.

Activitatea de control și supraveghere piață a ANPC, ca rol prepondere          nt al instituției, în România, a înregistrat, în raport cu perioada similară a anului 2019, lunile februarie-iulie, o creștere substanțială, atât la nivelul amenzilor contravenționale aplicate – aproximativ 109 milioane lei, în 2022, față de 59 milioane lei, în 2019 -, ca și la nivelul amenzilor încasate, 12,5 milioane lei, în 2022, față de 10 milioane, în 2019.

Totodată, valoarea mărfurilor comunitare neconforme oprite definitiv de la comercializare a crescut, în perioada februarie-iulie 2022, de peste 8 ori, față de cea similară din 2019, de la 1 milion lei, la 8,5 milioane lei.

Dacă vorbim despre numărul proceselor verbale de prelevare a produselor în vederea analizării acestora, și în acest sens, în primele șase luni de mandat ale președintelui Constantinescu, s-a înregistrat o creștere de 8 ori a acestuia – de la 46, în 2019, la 358, în 2022.

Poate unul dintre cele mai discutate subiecte ale primului semestru al anului 2022, l-au constituit măsurile de oprire temporară a prestării serviciului, până la remedierea deficiențelor.

Din acest punct de vedere, față de prima parte a anului 2019, când practic nu s-au înregistrat astfel de măsuri dispuse operatorilor economici, în perioada februarie-iulie 2022, doar, au fost dispuse 968 astfel de măsuri.

Amintim de campaniile ample de control realizate la marile lanțuri de magazine sau la marile companii multinaționale prestatoare de servicii (energie, carburanți, aviație etc.), care nu s-au oprit, ci vor continua și în perioada următoare.

Peste 330 de mari magazine controlate de ANPC, în doar 10 zile:

În perioada 23 februarie-4 martie 2022, s-au desfășurat nu mai puțin de 334 acțiuni de control, la magazine aparținând lanțurilor Mega Image, Carrefour, Lidl, Penny, Profi, Kaufland, Auchan, Selgros și Cora, la care s-au înregistrat abateri, ceea ce a determinat aplicarea următoarelor sancțiuni:

 • 384 amenzi contravenționale în valoare totală de 3,9 milioane lei și  și măsurile complementare de:
 • oprire definitivă de la comercializare și retragerea din circuitul consumului uman a produselor alimentare cu deficiențe, respectiv produse în valoare de aproximativ 150.000 lei
 • oprire temporară a activitătii și prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 68 de unități
 • 3 propuneri de închidere temporară a unitatii pe o durată de cel mult 6 luni
 • 30 propuneri de încetare a practicii incorecte.

Tot prin măsuri manageriale, în aceste prime șase luni de mandat, președintele Horia Constantinescu a reglementat actualizarea tarifelor prevăzute pentru serviciile Direcției de Metale Prețioase, din cadrul instituției, determinând o creștere substanțială a nivelului încasărilor realizate anual de această Direcție, respectiv, pentru semestrul al doilea al anului 2022, se preconizează o creștere a veniturilor Direcției cu 35 % față de suma încasată în perioada similară a anului trecut, aproximativ 8 milioane lei.

De asemenea, acest început de an a fost marcat de numeroase întâlniri cu operatorii economici sau structurille lor asoiciative, din diverse domenii, în toată țara, în campanii extinse de prevenție și consiliere, normale după perioada complicată marcată de pandemie, astfel încât mediul de business să fie informat chiar de la sursă referitor la prevederile legale în domeniu, în speranța diminuării numărului de cazuri în care companiile nu respectă drepturile consumatorilor în timpul actului comercial.

Foarte important a fost și aportul pe care ANPC l-a avut și îl are în continuare pentru modernizarea cadrului legislativ în domeniul protecției consumatorilor sau pentru armonizarea legislației românești cu prevederile celei din Uniunea Europeană.

Astfel a fost transpusă în legislația națională Directiva Omnibus, prin care se  înăspresc efectiv amenzile de la 20.000 lei la 100.000 lei și de la 0,1% la 4% din cifra de afaceri anuală realizată pe teritoriul României în anul financiar anterior sancționării, pentru încălcarea pe scară largă sau pentru încălcarea pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii Europene sau, după caz, amendă între 200.000 euro și 2 milioane euro, dacă informațiile privind cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sancționării nu sunt disponibile.

De asemenea, noul act normativ reglementează situația produselor cu dublu standard de calitate, respectiv când un bun comercializat în România ca fiind identic cu un bun comercializat în alte state membre ale Uniunii Europene, are compoziție sau caracteristici semnificativ diferite, justificată de factori legitimi și obiectivi, comercianții au obligația de a informa consumatorii cu privire la această situație.

Nerespectarea obligației se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei. La acestea se adaugă diverse reglementări referitoare la comerțul online și la contractele încheiate pe piețele online și privind furnizarea de conținut digital.

O altă Directivă transpusă este cea care reglementează reducerile de preț, iar, printr-un regulament UE, devenit lege, în România, ANPC a fost desemnat drept birou unic de contact pentru toate structurile naționale de același tip din țările membre.

Un alt Regulament UE a fost transpus, de curând, prin Hotărâre de Guvern și va intra în vigoare spre sfârșitul lunii august. Acesta se referă la plățile transfrontaliere în Uniunea Europeană și la modul în care sunt comisionate. De asemenea, reglementează și comisionul de conversie monetară privind operațiunile de plată cu carduri, la bancomate sau la punctele de vânzare.

În pregătire se află un proiect de lege privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor, aflat în acest moment, în curs de avizare și un proiect de ordin al președintelui ANPC care stabileşte modalităţile de informare a consumatorilor cu privire la informaţiile privind produsele finite/mâncăruri preparate și/sau oferite spre comercializare consumatorului pentru consumul pe loc sau la domiciliu de către unitățile de restaurație colectivă.

ANPC a depus deja diligențe de modificări și de amendare a unor acte normative aflate în dezbatere parlamentară. De exemplu, unul dintre ele, susținut și trecut de comisii, se referă la următorul aspect: “în situația în care se consideră că bunurile aveau deja un viciu la momentul achiziționării, consumatorul trebuie să fie protejat prin înlocuirea acestora”.

În ceea ce privește eficientizarea direcțiilor mai noi ale Autorității, Soluționarea Alternativă a Litigiilor și Insolvența Persoanelor Fizice, a fost dispusă, prin ordin al președintelui ANPC, obligativitatea afișării de către operatorii economici a unor plachete informative cu privire la cele două tipuri de servicii pe care instituția le pune la dispoziție.

Doar Direcția de Insolvența Persoanelor Fizice, de exemplu, a înregistrat, în primul semestru al anului 2022 un număr de 40 de cereri de deschidere a procedurii de insolvență, mai mare decât cele primite în cursul întregului an 2021, respectiv 35, și de aproape 2 ori mai mare decât în primul an de activitate al Direcției, 2018, adică 21 cereri.

Nici activitatea internă a instituției nu a rămas pe ultimul loc. Ba, dimpotrivă, este încărcată de premiere.

În acest an sunt derulate concursuri de recrutare atât la nivelul ANPC, cât si la nivel comisariatelor județene. În perioada martie-august 2022, la nivelul structurilor teritoriale, au fost ocupate 41 de posturi din cele 155 vacante.

ANPC are avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru a stabili norme de muncă, în vederea atingerii obiectivului instituției și pentru a stabili criterii de evaluare a angajaților în funcție de calitatea actelor, nu de cantitatea acestora.

Totodată, în spiritul creșterii eficienței muncii și a utilizării resurselor interne ale ANPC, au fost instituite măsuri administrative de monitorizare a consumurilor de carburant și materiale, prin dotarea mașinilor instituției cu sisteme GPS, dar și prin trecerea treptată la comunicarea preponderant digitală, în detrimentul celei pe suport fizic de hârtie.

Aceasta constituie o etapă premergătoare finalizării celor două proiecte europene pe care ANPC le are în derulare, în prezent:

 • cel de digitalizare a instituției
 • cel de realizarea a unei platforme online de consolidare a capacității de reglementare, implementare, evaluare și derulare a activităților de soluționare alternativă a litigiilor.

De asemenea, Autoritatea are pregătit un proiect ce urmează a fi depus în cadrul PNRR, în axa Schema de grannturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, ca parte a operațiunii Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice.

Pentru a realiza o abordare unitară a actului de control, la nivel național, președintele ANPC a inițiat trei programe speciale:

 • ”Academia comisarilor” – dedicată cu predilecție colegilor tineri, noi în meserie, care prin colaborarea din teren cu comisarii cu experiență au posibilitatea de a se specializa, în termen scurt
 • ”Caravana consumatorilor” – dedicată comisarilor din toate regiunile țării, pentru a uniformiza modul de control, la nivel national, indifferent de specificul economic al zonei, astfle încât activitatea Autorității să devină omogenă, din acest punct de vedere
 • ”Grupul de control cu impact la nivel national” – această structură reunește unii dintre cei mai buni comisari din toate regiunile țării, care realizează acțiuni de mare anvergură, care au impact la nivel national.

La capitolul ”premiere la ANPC” se înscriu mai multe inițiative care marchează dezvoltarea activității instituției:

 • Aplicarea celei mai mari amenzi din istoria ANPC – 2 milioane euro – unei companii aviatice care a prejudiciat zeci de mii de consumatori, din România și din țările Uniunii Europene, timp de mai bine de un an
 • Înființarea a 4 comandamente noi de vacanță estivală, în afara celui tradițional dedicat Mării Negre și Deltei Dunării, pentru a supraveghea piața, astfel încât turiștii care aleg să-și petreacă un concediu în România să întâmpine cât mai puține probleme:
 • Comandamentul Munte, care verifică operatorii economici care activează în industria ospotalității din zonele: Valea Prahovei, Brașov, Sibiu, Covasna, Harghita,
 • Comandamentul Moldova-Bucovina, care verifică operatorii economici care activează în industria ospotalității din zonele: Neamț, Suceava, Iași,
 • Comandamentul Maramureș, care verifică operatorii economici care activează în industria ospotalității din zonele: Valea Izei, Săpânța, Sighetu Marmației
 • Comandamentul Mehedinți, care verifică operatorii economici care activează în industria ospotalității din zonele: Băile Herculane, Clisura Dunării.
 • A fost creată strategia internă de integritate și combatere a corupției, realizându-se pași concreți pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute aici. În acest sens, echipele de control au fost prevăzute cu:
 • 20 de stații performante de emisie-recepție, achiziționate special pentru aceste operațiuni, care funcționează pe frecvențe de comunicații sigure și protejate, care acoperă întreg teritoriul țării, puse la dispoziție de STS, fiind astfel exclusă posibilitatea oricărei tentative de avertizare anticipată a operatorilor economici sau de corupere a angajaților ANPC
 • Minicamere de luat vederi de tip bodycam, astfel încât actul de control să fie supravegheat video, iar angajații ANPC să se afle în afara oricărei suspiciuni de posibilă corupție sau comportament neprofesionist
 • Au fost extinse și modernizate mijloacele proprii de comunicare ale instituției:
 • Pe rețelele de socializare, au fost create conturi pe Instagram și youtube, care s-au adăugat celui de facebook, mult îmbunătățit, unde sunt postate periodic înregistrări video, montate sub formă de reportaj sau analize și recomandări adresate consumatorilor, într-un podcast realizat de președintele ANPC, Horia Constantinescu și directorul general, Paul Anghel
 • A fost recreat site-ul oficial al instituției, astfel încât să se transforme într-o platformă mult mai prietenoasă cu consumatorul și cu vizitatorul, în general.

Doar cu câteva zile înainte de încheierea oficială a celor 5 comandamente de vacanță, vă oferim o radiografie a sezonului 2022, în cifre, date centralizate până la 20 iulie 2022:

 • peste 1.600 operatori economici controlați
 • 1230 avertismente
 • peste 1000 de amenzi
 • peste 7,7 milioane lei
 • au fost oprite definitiv de la comercializare produse în valoare de aproape 0,5 millione lei
 • a fost dispusă oprirea temporară a prestării serviciilor, până la remedierea deficiențelor pentru 320 operatori economici.

related posts

Leave a Comment