Home Actualitate Barajele sunt verificate și în zona Dobrogei

Barajele sunt verificate și în zona Dobrogei

by Florentina Lup
0 comment

Agenția Națională Apele Române va pune în practică decizia Comitetului Național pentru Situații de Urgență privind dispunerea măsurilor necesare verificării tehnice a calității construcției și siguranței exploatării barajelor aflate pe teritoriul României. Specialiștii din cadrul AN Apele Române vor efectua o acțiune complexă de verificare a acumulărilor din categoria de importanță C și D, indiferent de deținător.

La nivelul ANAR și ABA, s-au constituit 115 echipe alcătuite din 230 de specialiști ce au la dispoziție logistica necesară pentru verificarea în teren atât a barajele de categorie C și D, administrate de autoritățile publice centrale sau locale, cât și pe cele administrate de agenți economici. Aceștia sunt angrenați cu precădere în verificarea stadiului reglementării privind siguranța în exploatare, modul de îndeplinire a măsurilor stabilite prin expertize și inspecții tehnice, existența actelor de reglementare și respectare a acestora, precum și starea tehnică a lucrărilor hidrotehnice.

În scopul preîntâmpinării unor evenimente cu urmări nedorite la nivelul comunităților locale, vor fi verificate 2025 de baraje. Dintre acestea, 321 se află în administrarea A.N. „Apele Române”, iar celelalte 1704 de baraje se află în administrarea S.C. Hidroelectrica S.A., a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, a autorităților publice sau a altor deținători.

Din totalul celor care vor fi verificate, 57 de baraje sunt amplasate pe teritoriul administrat de Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral dintre care 37 administrate de ABADL, iar restul de terți. Acțiunea se va finaliza până la data de 20 noiembrie 2022 cu un raport de sinteză ce va furniza o imagine actualizată a stării construcțiilor încadrate în categoriile de importanță C și D.

Raportul va cuprinde măsurile ce se impun pentru exploatarea în siguranță a lucrărilor hidrotehnice și va fi înaintat Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor de Interne.

related posts

Leave a Comment