Home Actualitate Avizarea cazurilor de forţă majoră

Avizarea cazurilor de forţă majoră

by Antonia Mocanu
0 comment

Pandemia de Covid 19 poate constitui caz de forţă majoră însă doar în anumite condiţii. În prezent, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța analizează solicitările primite de la agenţii economici.

Condițiile actuale, în care se desfășoară activităţile economice, prin reducerea activității sau impunerea de restricții pot duce treptat la neîndeplinirea obligaţiilor dintre părţi. Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța analizează și oferă aviz favorabil cazurile de forță majoră, la solicitarea unui agent economic, aviz care să confirme imposibilitatea executării obligațiilor contractuale, dar numai cu condiția îndeplinirii cumulative a prevederilor Codului Civil.

Astfel, pandemia Covid-19, chiar dacă, în prezent, este un eveniment de notorietate, poate constitui caz de forță majoră doar dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Codul civil, respectiv: evenimentul este cu certitudine unul extern de voința părților; imprevizibilitatea trebuie analizată în raport de cazul concret invocat, astfel, deși s-ar putea argumenta că amenințarea Covid-19 a apărut deja din decembrie anul trecut, realitatea este că pe piața locală abia încep să resimtă efectele concrete ale pandemiei;  condiția ca situatia să fie de neînlăturat este din nou de analizat, de la caz, la caz, urmând ca părțile să facă o analiză concretă a evenimentului generator și a legăturii de cauzalitate între eveniment și obligația care trebuia executată.

related posts

Leave a Comment