Home Actualitate Avertisment pentru operatorii economici din stațiunea Mamaia

Avertisment pentru operatorii economici din stațiunea Mamaia

by Romanov Alex
0 comment

Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanţa informează operatorii economici, respectiv persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și persoanele juridice care își desfășoară activitatea în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, cât și persoanele fizice, proprietari ai spațiilor situate în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță și utilizate în scop turistic, că datorează taxa de dezvoltare și promovare a turismului.

Pentru contribuabilii care se înființează, deschid puncte de lucru sau dobândesc spații situate în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță utilizate în scop turistic, după împlinirea termenului scadent de plată al taxei, respectiv 1 iulie, depunerea declarației și plata taxei se efectuează în termen de 30 zile de la data înființării, modificării aduse actului constitutiv/statutului/autorizației de funcționare sau dobândirii, după caz.
Începând cu ziua imediat următoare termenului scadent se vor calcula majorări de întârziere în cuantum de 1% pe lună sau fracţie de lună, până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Constituie contravenţii depunerea peste termen/nedepunerea declaraţiilor, depunerea declaraţiilor cu informaţii eronate, respectiv nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei şi se sancţionează cu amendă de la 316 lei la 787 lei, în cazul persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, şi cu amendă de la 1.265 lei la 2.500 lei, în cazul persoanelor juridice.

sursa foto: SPIT

related posts

Leave a Comment