Home Actualitate Amenzile contravenționale aplicabile pe teritoriul Rezervației Biosferei ”Delta Dunării” cu începere de la data de 04.11.2022

Amenzile contravenționale aplicabile pe teritoriul Rezervației Biosferei ”Delta Dunării” cu începere de la data de 04.11.2022

by PĂUN IONELIA
0 comment

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării vă comunică modificările aduse de Hotărârea de Guvern nr. 1194 din 2022 asupra limitelor amenzilor prevăzute la articolul 13 pentru contravențiile enumerate la articolul 12 al Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei Delta Dunării, cu modificările și completările ulterioare:

Amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoane fizice și de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru persoane juridice:

    Articol 12 punct:

5) accesul și circulația cu mijloace navale sau rutiere pe teritoriul rezervației fără actele de reglementare emise de Administrația Rezervației ori cu încălcarea prevederilor acestora, cu excepția ambarcațiunilor ușoare aparținând populației locale și rudelor de gradul I ale acesteia și folosite în scopuri personale.

6) nerespectarea regulilor de navigație și circulație pe teritoriul  rezervației

7) survolarea teritoriului rezervației fără actele de reglementare emise de Administrația Rezervației sau cu încălcarea prevederilor acestora

18) tăierea sau deteriorarea arborilor declarați monumente ale naturii ori din zone strict protejate

19) recoltarea speciilor de plante și animale protejate sau declarate monumente ale naturii

36) folosirea ambarcațiunilor motorizate care nu sunt prevăzute cu sisteme de monitorizare

Amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoane fizice și de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice:

    Articol 12, punct: 

8) debarcarea pasagerilor sau turiștilor la mal natural, cu excepția cazurilor de forță majoră, care vor fi anunțate Administrației Rezervației

9) camparea în afara zonelor aprobate sau în altfel de condiții decât cele autorizate, precum și nerespectarea regulilor stabilite pentru utilizarea zonelor de campare

10) fotografierea sau filmarea în scop comercial, fără actele de reglementare emise de Administrația Rezervației sau cu încălcarea prevederilor acestora

25) pescuitul sportiv/recreativ fără actele de reglementare emise de Administrația Rezervației sau cu încălcarea prevederilor acestora

26) pescuitul sportiv/recreativ în zone interzise sau în perioadele de prohibiție

27) pescuitul familial fără actele de reglementare emise de Administrația Rezervației sau cu încălcarea prevederilor acestora

40) practicarea sporturilor nautice pe canalele ș lacurile din perimetrul rezervației

Amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice și de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice

Articol 12, punct:

3) intrarea persoanelor și pătrunderea mijloacelor de transport navale ori rutiere în  locurile de cuibărit, distrugerea cuiburilor sau a locurilor de cuibărit, precum și recoltarea ori distrugerea ouălor păsărilor sălbatice

4) intrarea persoanelor și pătrunderea mijloacelor de transport navale sau rutiere neautorizate 1n zonele strict protejate

41) neasigurarea salubrizării locurilor de pescuit sportiv sau a locurilor de campare

42) accesul persoanelor fizice și juridice pe teritoriul rezervației fără acte de reglementare emise de Administrația Rezervației sau nerespectarea prevederilor acestora

1) executarea lucrărilor de amenajare ș construcție, de orice natură ar fi ele, fără actele de reglementare emise de Administrația Rezervației sau cu încălcarea condițiilor prevăzute în acestea

2) deteriorarea malurilor naturale sau amenajate, a terenurilor și a vegetației prin deplasarea unor utilaje ori prin efectuarea unor Iucrări

29) organizarea și desfășurarea de activități economice, de turism și agrement în zone aparținând patrimoniului natural al rezervației, fără actele de reglementare emise de Administrația Rezervației sau cu încălcarea prevederilor acestora

30) evacuarea apelor uzate sau a substanțelor petroliere pe terenurile sau în apele de suprafață ori subterane aflate pe teritoriul rezervației

31) aruncarea in ape, împrăștierea pe teren sau depozitarea în locuri neautorizate a deșeurilor

32) abandonarea utilajelor sau a ansamblurilor în locuri neautorizate, indiferent de proprietarul terenurilor

33) poluarea apelor și a terenurilor de pe teritoriul rezervației prin deversarea de ape uzate sau împrăștierea de deșeuri rezultate din activități economice

34) folosirea pe teritoriul rezervației, în activitățile de agricultură, silvicultură și piscicultură, a unor produse chimice și utilaje de administrare a acestora, fără actele de reglementare emise de Administrația Rezervației sau cu încălcarea prevederilor acestora

38) circulația navelor, ambarcațiunilor cu motor, precum și a autovehiculelor în zonele strict protejate

11) producerea, prin orice mijloace, de zgomote intense în perimetrele zonelor de cuibărit sau de adăpost ale păsărilor ori ale altor animale sălbatice, semnalizate în mod corespunzător

12) organizarea focurilor de artificii fără actele de reglementare emise de Administrația Rezervației sau cu încălcarea prevederilor acestora

13) pășunatul pe terenuri ce constituie domeniul public fără actele de reglementare emise de Administrația Rezervației sau cu încălcarea acestora. Actele de reglementare pot fi acordate pe o perioada de un an sau pe mai mulți ani

15) recoltarea sau incendierea stufului, a papurii, a fânului, a vegetației ierboase și a altor resturi vegetale din zonele aparținând patrimoniului natural al rezervației, fără actele de reglementare emise de Administrația Rezervației sau cu încălcarea condițiilor acestora, cu excepția recoltării stufului, papurii și a fânului pentru necesitățile populației locale

16) exploatarea vegetației lemnoase din zonele aparținând patrimoniului natural al rezervației fără actele de reglementare emise de Administrația Rezervației sau cu încălcarea prevederilor acestora

17) recoltarea în scopul comercializării, a fructelor de pădure, a ciupercilor, a plantelor medicinale și a unor organisme acvatice, altele decât peștii, din zonele care aparțin patrimoniului natural al rezervației, fără actele de reglementare emise de Administrația Rezervației sau cu încălcarea prevederilor acestora

35) refuzul persoanelor de a se legitima, la solicitarea expresă a personalului Administrației Rezervației, și de a prezenta documentele solicitate

14) pășunatul în zonele strict protejate și în zonele de reconstrucție ecologică

20) însoțirea turmelor și cirezilor, pe teritoriul rezervației, de către câini fără jujeu, nevaccinați, nedehelmintizați și în număr mai mare de unul pentru fiecare turma sau cireadă

21) abandonarea, lăsarea în libertate, nesupravegherea animalelor de companie pe teritoriul rezervației

37) introducerea speciilor de plante și animale alohtone fără autorizare

22) pescuitul comercial în zonele care constituie patrimoniul natural al rezervației, fără actele de reglementare emise de Administrația Rezervației sau cu încălcarea prevederilor acestora

23) pescuitul comercial cu traulere în interiorul zonei maritime de coastă, delimitată de izobata de 20 m

43) pescuitul cu unelte interzise conform legislației în vigoare

44) deținerea, folosirea și comercializarea plaselor monofilament în perimetrul Rezervației Biosferei „Delta Dunării”

24) pescuitul comercial în perioadele de prohibiție

28) neanunțarea imediată a poluărilor accidentale, a incendiilor și a altor evenimente care afectează mediul înconjurător, de către cei care le-au cauzat, autorităților competente, precum și neluarea măsurilor posibile pentru limitarea urmărilor acestora

Amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru persoane fizice și de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru persoane juridice

Articol 12, punct: 

21) schimbarea utilizării terenurilor din amenajări agricole sau piscicole, cu excepția celor prevăzute Ia art. 10 alin. 4″1

22) nerespectarea de către proprietarii, arendașii sau concesionarii terenurilor ocupate de amenajări agricole sau piscicole, a căror utilizare a fost schimbată, fără a avea la bază studii tehnice de specialitate, din care sa rezulte necesitatea schimbării folosinței amenajării agricole sau piscicole

Contravaloarea amenzilor aplicabile pe teritoriul RBDD se constituie venit la bugetul de stat pentru persoane juridice și la bugetul local pentru persoane fizice.

related posts

Leave a Comment