Home Actualitate Ai şansa să dăruieşti iubire!

Ai şansa să dăruieşti iubire!

by Florentina Lup
0 comment

În cadrul Programului „TEAM UP! Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, dezvoltat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și Banca Mondială, DGASPC Constanța implementează, ca partener, proiectul „Elaborarea planului de dezinstituționalizare a copiilor și asigurarea tranziției îngrijirii acestora în comunitate”. Proiectul vizează extinderea rețelei de asistenți maternali.

Dacă vreţi să dăruiţi iubire şi speranţă, puteţi deveni asistenţi maternali în următoarele condiţii:

  • vârsta de minim 18 ani;
  • absolvenţi ai învățământului general obligatoriu;
  • stare de sănătate bună, atestată prin certificat medical eliberat de policlinica teritorială;
  • certificat de integritate comportamentală în conformitate cu Legea 118/2019;
  • să aveţi drept de folosinţă asupra locuinţei (demonstrat cu acte) şi să asiguraţi o cameră separată, amenajată special pentru copiii ce urmează a fi primiţi în plasament ;
  • să nu aveţi antecedente penale.

Atenţie!!! Solicitanţii nu pot îndeplini cumulativ calitatea de asistenţi personali şi asistenţi maternali profesionişti şi, de asemenea, nu pot îndeplini cumulativ calitatea de pensionari şi calitatea de asistenţi maternali profesionişti.

Mai multe informaţii puteţi obţine la numărul de telefon: 0241488 648.

related posts

Leave a Comment