Home Actualitate 25 de proiecte pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Constanța

25 de proiecte pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Constanța

by Antonia Mocanu
0 comment

Consilierii judeţeni s-au reunit astăzi, 31 august 2022, în şedinţă ordinară, pentru a dezbate şi vota cele 25 de proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi.

Un proiect important, dezbătut și aprobat cu un număr de 20 voturi pentru, a fost cel cu privire la aprobarea tarifelor de călătorie și a abonamentelor pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Constanța, pentru traseele aferente loturilor 1,2,4,5,6 si 8. Aceste tarife rezultate vin în urma încheierii procedurii de licitație deschisă, privind încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public de persoane.

Tot în ședința de astăzi au fost aprobate patru proiecte de hotărâre, care au vizat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru patru instituţii aflate în subordinea Consiliului Judeţean Constanţa. Astfel, bugetul de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Agigea, a fost modificat prin suplimentarea cu suma de 80.000 lei din bugetul de stat, sumă necesară acordării stimulentului de risc cadrelor medicale, conform OUG nr. 43/2020.

De asemenea, pentru buna funcționare a Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, s-a impus rectificarea bugetului, prin suplimentarea cu suma de 87.300 lei, de la 10.835.900 lei la 10.923.200 lei. Această creştere a intervenit ca urmare a aprobării finanţării nerambursabile a proiectului cultural intitulat “Istorii Pontice în Benzi Desenate”, finanţatorul fiind Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Și în cazul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa, a fost aprobată rectificarea bugetară, aceasta fiind realizată între capitole acestuia, astfel încât, valoarea totală a bugetului aprobat iniţial rămâne neschimbată.

În ceea ce priveşte bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sfântul Apostol Andrei” Constanţa, acesta a fost suplimentat cu suma de 10.310.004 lei, bugetul rectificat ajungând la o valoare totală de 687.048.632 lei.

Un alt proiect dezbătut în şedinţa de astăzi a vizat rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Constanţa. Această rectificare vine ca urmare a majorării bugetului cu suma de 12.762.802 lei, faţă de bugetul CJC, aprobat anterior. De asemenea, au mai fost efectuate modificări în urma rectificărilor bugetare ale bugetelor instituţiilor subordonate.

Tot astăzi, consilierii judeţeni au votat aprobarea Contractului de modificare şi reafirmare a Contractului de Asistenţă încheiat între Judeţul Constanţa, Municipiul Constanţa, SC RAJA SA Constanţa şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). Reamintim că în anul 2010, BERD a acordat SC RAJA SA, un credit în valoare de 33 milioane de euro, sumă necesară cofinanţării proiectelor de investiţii implementate de SC RAJA SA. În prezent, contractul de credit a fost suplimentat cu suma de 5 milioane de euro, majorare ce s-a impus în urma creşterii valorii Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA, prin POIM. Majorarea contractului de împrumut semnat între RAJA şi BERD are drept consecinţă actualizarea Contractului de Asistenţă pentru Proiect, actualizare ce face obiectul prezentului proiect de hotărâre, dezbătut şi aprobat astăzi, în unanimitate.

Un alt proiect aprobat în şedinţa de astăzi a vizat încheierea unui Acord de cooperare între Centrul Euro-Atlantic pentru Rezilienţă(E-ARC) şi UAT Judeţul Constanţa, cu scopul de a crea condiţiile pentru menţinerea relaţiilor bilaterale şi promovarea cooperării între părţi. Domeniile de interes vizează tematici ale rezilienţei, aşa cum au fost definite de NATO, UE şi documentele E-ARC. Prin încheierea acestui acord, E-ARC şi Judeţul Constanţa îşi manifestă deschiderea  pentru implicarea în proiecte pe teme de interes comun, elaborarea de studii, schimburi de evaluări, precum şi o susţinere reciprocă cu experţi la diferite activităţi.

Pe ordinea de zi de astăzi, s-a aflat şi proiectul cu privire la aprobarea Planului de restructurare pentru serviciul social cu cazare destinat persoanelor adulte cu dizabilităţi – Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Armonia Negru-Vodă. Planul de restructurare a fost modificat cu acţiuni planificate pentru a fi implementate în perioada 2022-2023,cu scopul de a asigura tranziţia persoanelor cu dizabilități beneficiare de servicii sociale, în instituţii rezidenţiale de tip vechi, în alternative de tip familial sau rezidenţial nou-înfiinţate. Obiectivul principal este acela de a le asigura acestora, locuinţe adaptate nevoilor lor, confortabile şi sigure din punct de vedere al securităţii personale.

Dezmembrarea în două loturi a imobilului teren aferent Secţiei Recuperare Fizică şi Balneologie Eforie Sud, a făcut subiectul unui alt proiect dezbătut şi aprobat astăzi. Terenul proprietate publică a judeţului Constanţa, situat în strada Republicii Nr. 7, Eforie Sud, în suprafaţă totală de 108.685 mp, va fi împărţit în două loturi, respectiv un lot va avea o suprafaţă de 107.735, iar cel de-al doilea, 950 mp. Acest demers vine în sprijinul realizării proiectului “Sens giratoriu în localitatea Eforie Sud, în zona intersecţiei străzii Republicii cu Strada Doctor Climescu”.

Alte trei proiecte de hotărâre, înscrise pe ordinea de zi, au vizat aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI pentru trei obiective de investiţii. Mai exact, este vorba despre proiectul “Construire Corp nou – Departament Sănătatea mamei şi copilului Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Constanţa”, cu o valoare totală de 872.342.461,13 lei cu TVA, proiectul “Construire Pavilion Medical D+P+3E – Construcţie Pavilion Pneumologie III în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie”, cu o valoarea totală de 118.660.674,12 lei cu TVA, precum şi proiectul “Reabilitarea, amenajarea şi dotarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Albatros Constanţa”, cu o valoare totală de 14.180.239,32 lei cu TVA.

Ședința  s-a ținut în regim de videoconferință și au fost prezenți un număr de 37 de aleși județeni.

related posts

Leave a Comment