Home Actualitate 1 iulie – Termen limită pentru plata taxei de dezvoltare și promovare a turismului

1 iulie – Termen limită pentru plata taxei de dezvoltare și promovare a turismului

by Florentina Lup
0 comment

Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanţa aminteşte operatorilor economici, respectiv persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, care își desfășoară activitatea în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță că termenul pentru depunerea declarației de impunere anuale și plata taxei de dezvoltare și promovare a turismului este 1 iulie.

Neachitarea taxei la termenul scadent atrage după sine calculul de majorări de întârziere în cuantum de 1% pentru fiecare lună sau fracţie de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent și până la data achitării sumei datorate, inclusiv.

În cazul contribuabililor care se înființează sau deschid puncte de lucru după împlinirea termenului scadent de plată a taxei, respectiv 1 iulie, depunerea declarației și plata taxei se efectuează în termen de 30 zile de la data înființării sau modificării aduse actului constitutiv/statutului/autorizației de funcționare, după caz.

Constituie contravenţii depunerea peste termen a declaraţiilor, nedepunerea declaraţiilor, depunerea declaraţiilor cu informaţii eronate, nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei.

Contravenţiile se sancţionează cu amendă de la 308 lei la 767 lei, în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, şi cu amendă de la 1.233 lei la 2.500 lei, în cazul operatorilor economici.

Sursa: SPIT Constanţa

related posts

Leave a Comment