Home Actualitate 1.143 candidați înscriși la concursul de titularizare

1.143 candidați înscriși la concursul de titularizare

by Antonia Mocanu
0 comment

1.143 de candidați s-au înscris la concursul de ocupare a posturilor, catedrelor didactice vacante din învățământul preuniversitar, la examenul de titularizare. Miercuri, 21 iulie a avut loc proba scrisă, probă ce a început la ora 9, în 5 centre de concurs din municipiul Constanța. Candidații au avut la dispoziție 4 ore pentru redactarea lucrărilor, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în situațiile speciale. La nivelul județului Constanța s-a înregistrat o singură situație de acest tip. Primele rezultate vor fi afișate în data de 27 iulie, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța și pe site-ul www.titularizare.edu.ro.  Contestațiile se depun la ISJ Constanța sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 28 iulie, până la ora 12:00. Contestaţiile pot fi transmise si prin e-mail, după afişarea rezultatelor, până în data de 28 iulie, ora 12:00. Rezultatele finale se afișează atât la inspectoratul școlar cât și pe site, în data de 3 august. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7, iar pentru angajarea pe perioadă determinată, minimum nota 5.

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 4 – 5 august.

La nivel județean sunt disponibile 852 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată (268 în mediul urban şi 584 în mediul rural). Cele mai multe posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată vizează următoarele discipline/specializări: învățământ preșcolar (229 candidați înscriși), învățământ primar (160 candidați înscriși), educație fizică și sport (116 candidați înscriși) și limbi moderne (104 candidați înscriși).

related posts

Leave a Comment